businesss man shows recycle glass shield as concept
smiling business man pushing a light bulb button

Aktualności

Monografia “Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy”

Opublikowano:August 24, 2016 Autor: iuspublicum

na stronę okładka

Kolejną książką wydaną przez Wydawnictwo Fundacji Ius Publicum jest monografia “Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy” pod redakcją prof. UŚ dr hab. Mirosława Pawełczyka, która jest drugą publikacją Fundacji dotyczącą regulacji i ochrony praw konsumentów w sektorze transportu kolejowego. Oddajemy do rąk czytelników drugą książkę dotyczącą regulacji i ochrony konsumentów w sektorze […]

Doktor Marlena Jankowska konsultantem Polskiej Agencji Kosmicznej!

Opublikowano:August 22, 2016 Autor: iuspublicum

MarlenaJankowska

  Mamy zaszczyt poinformować, że członek Rady Naukowej Fundacji Ius Publicum Pani Doktor Marlena Jankowska będzie współpracowała w charakterze konsultanta z Polską Agencją Kosmiczną. Polska Agencja Kosmiczna tworzy bazę ekspertów, z którymi będzie współpracować między innymi w zakresie doradztwa specjalistycznego, projektów edukacyjnych, ekspertyz technologicznych oraz wniosków i ogłaszanych konkursów. Współpracę z Agencją mogą nawiązać specjaliści reprezentujący […]

III. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA z cyklu “Reforma prawa zamówień publicznych” nt. “Strategiczne zamówienia publiczne”, 29-30 września 2016 r.

Opublikowano:August 10, 2016 Autor: iuspublicum

zamówienia

Serdecznie zapraszamy na III. MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ z cyklu “Reforma prawa zamówień publicznych” nt. “Strategiczne zamówienia publiczne”, która odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.   Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum jest partnerem wydarzenia. Gośćmi Honorowymi konferencji będą światowej sławy specjaliści w dziedzinie zamówień […]

Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich – relacja z III edycji konferencji

Opublikowano:June 6, 2016 Autor: iuspublicum

małe

Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum po raz trzeci była współorganizatorem Konferencji „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”. Warto podkreślić, że wydarzenie zostało zainicjowane przez prof. UŚ dr hab. Mirosława Pawełczyka w 2014 r. w Katowicach.  W dniu 25 maja 2016 r. w Sali Rady Wydziału na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu […]

Prawne aspekty funkcjonowania i opodatkowania sektora wydobywczego oraz energetycznego w Polsce

Opublikowano:June 6, 2016 Autor: iuspublicum

ulga

W dniach 10 czerwca 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawne aspekty funkcjonowania i opodatkowania sektora wydobywczego oraz energetycznego w Polsce” Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicium sprawuje patronat honorowy nad Konferencją. Organizatorem Konferencji jest Koło Naukowe Prawa Spółek UMCS. Szczegółowe informacje […]

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Sportowa Działalność Gospodarcza

Opublikowano:June 6, 2016 Autor: iuspublicum

małe

Prezes Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk sprawował patronat honorowy nad Ogólnopolską Konferencją Naukową „Sportowa działalność gospodarcza”, która odbyła się 27 kwietnia 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat honorowy nad Konferencją sprawował także Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek.   Konferencja […]

Ukazał się nowy komentarz do prawa restukturyzacyjnego

Opublikowano:June 2, 2016 Autor: iuspublicum

prawo restrukturyzacyjne

Właśnie ukazała się ważna publikacja z zakresu prawa gospodarczego – Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, której jednym ze współautorów jest Prezes Fundacji IUS PUBLICUM prof. Mirosław Pawełczyk. W książce szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin prawa (w tym prawa pomocy publicznej i rachunkowości) szczegółowo, a zarazem w sposób praktyczny omówiło obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. przepisy […]

Posługiwanie się nieistniejącą nazwą przedsiębiorstwa narusza zbiorowe interesy konsumentów

Opublikowano:May 31, 2016 Autor: iuspublicum

gavel-2-1236453-638x424

Przedsiębiorca posługujący się w ulotkach reklamowych nazwą „kancelaria” naruszył zdaniem sądu zbiorowe interesy konsumentów. Przedsiębiorca ten oferował klientom po 65 roku życia tzw. hipotekę odwróconą, czyli dożywotnie utrzymanie w zamian za przekazanie praw do mieszkania lub domu. Posługiwanie się nazwą „kancelaria” miało wzbudzać zaufanie starszych osób i skłaniać te osoby do zawarcia umowy. Więcej na […]

Prof. George Cho z Uniwersytetu w Canberze gościł w Katowicach

Opublikowano:May 27, 2016 Autor: iuspublicum

2016.05.11-12

Dzięki współpracy Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Fundacji IUS PUBLICUM na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się seria wykładów prof. G. Cho z Uniwersytetu w Canberze w Australii. Wykłady prof. G. Cho były poświęcone zagadnieniom geoinformacji oraz prawu własności intelektualnej. Na stronie Wydziału Prawa i Administracji UŚ dostępne są MATERIAŁY […]

Zbliża się ważne wydarzenie poświęcone aktualnym problemom zamówień publicznych oraz PPP

Opublikowano:May 23, 2016 Autor: iuspublicum

crane-in-the-air-1227485-640x480

,,Aktualne Problemy Zamówień i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce’’ to tytuł konferencji, która odbędzie się 13-14 kwietnia w Katowicach w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 11b. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Fundacja IUS PUBLICUM. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym PROGRAMEM. Prezentujemy również PODSTAWOWE INFORMACJE dotyczące konferencji. Zapraszamy do wzięcia udziału w […]© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016