businesss man shows recycle glass shield as concept
smiling business man pushing a light bulb button

Aktualności

Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich – relacja z III edycji konferencji

Opublikowano:June 6, 2016 Autor: iuspublicum

małe

Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum po raz trzeci była współorganizatorem Konferencji „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”. Warto podkreślić, że wydarzenie zostało zainicjowane przez prof. UŚ dr hab. Mirosława Pawełczyka w 2014 r. w Katowicach.  W dniu 25 maja 2016 r. w Sali Rady Wydziału na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu […]

Prawne aspekty funkcjonowania i opodatkowania sektora wydobywczego oraz energetycznego w Polsce

Opublikowano:June 6, 2016 Autor: iuspublicum

ulga

W dniach 10 czerwca 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawne aspekty funkcjonowania i opodatkowania sektora wydobywczego oraz energetycznego w Polsce” Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicium sprawuje patronat honorowy nad Konferencją. Organizatorem Konferencji jest Koło Naukowe Prawa Spółek UMCS. Szczegółowe informacje […]

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Sportowa Działalność Gospodarcza

Opublikowano:June 6, 2016 Autor: iuspublicum

małe

Prezes Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk sprawował patronat honorowy nad Ogólnopolską Konferencją Naukową „Sportowa działalność gospodarcza”, która odbyła się 27 kwietnia 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat honorowy nad Konferencją sprawował także Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek.   Konferencja […]

Ukazał się nowy komentarz do prawa restukturyzacyjnego

Opublikowano:June 2, 2016 Autor: iuspublicum

prawo restrukturyzacyjne

Właśnie ukazała się ważna publikacja z zakresu prawa gospodarczego – Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, której jednym ze współautorów jest Prezes Fundacji IUS PUBLICUM prof. Mirosław Pawełczyk. W książce szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin prawa (w tym prawa pomocy publicznej i rachunkowości) szczegółowo, a zarazem w sposób praktyczny omówiło obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. przepisy […]

Posługiwanie się nieistniejącą nazwą przedsiębiorstwa narusza zbiorowe interesy konsumentów

Opublikowano:May 31, 2016 Autor: iuspublicum

gavel-2-1236453-638x424

Przedsiębiorca posługujący się w ulotkach reklamowych nazwą „kancelaria” naruszył zdaniem sądu zbiorowe interesy konsumentów. Przedsiębiorca ten oferował klientom po 65 roku życia tzw. hipotekę odwróconą, czyli dożywotnie utrzymanie w zamian za przekazanie praw do mieszkania lub domu. Posługiwanie się nazwą „kancelaria” miało wzbudzać zaufanie starszych osób i skłaniać te osoby do zawarcia umowy. Więcej na […]

Prof. George Cho z Uniwersytetu w Canberze gościł w Katowicach

Opublikowano:May 27, 2016 Autor: iuspublicum

2016.05.11-12

Dzięki współpracy Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Fundacji IUS PUBLICUM na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się seria wykładów prof. G. Cho z Uniwersytetu w Canberze w Australii. Wykłady prof. G. Cho były poświęcone zagadnieniom geoinformacji oraz prawu własności intelektualnej. Na stronie Wydziału Prawa i Administracji UŚ dostępne są MATERIAŁY […]

Zbliża się ważne wydarzenie poświęcone aktualnym problemom zamówień publicznych oraz PPP

Opublikowano:May 23, 2016 Autor: iuspublicum

crane-in-the-air-1227485-640x480

,,Aktualne Problemy Zamówień i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce’’ to tytuł konferencji, która odbędzie się 13-14 kwietnia w Katowicach w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 11b. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Fundacja IUS PUBLICUM. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym PROGRAMEM. Prezentujemy również PODSTAWOWE INFORMACJE dotyczące konferencji. Zapraszamy do wzięcia udziału w […]

AI: law, philosophy & geoinformatics

Opublikowano:February 23, 2016 Autor: iuspublicum

okładka mała

Infrastruktura informacji przestrzennej zyskuje coraz więcej uwagi, choć badania naukowe dotyczące tworzenia map z pomocą sztucznej inteligencji (AI) pozostają nadal bardzo nieliczne. Oczywiste jest to, że szybki wzrost liczby i różnorodności metod gromadzenia danych obsługiwanych technologią wspomaganą przez AI zyska niebawem więcej atencji, także w naukach prawnych. Mając to na uwadze, redaktorzy niniejszej książki, dr […]

Zbliża się III edycja konferencji: Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich

Opublikowano:February 18, 2016 Autor: iuspublicum

the-train-is-coming-1483397-640x480

Po raz kolejny Fundacja IUS PUBLICUM współorganizuje konferencję naukową: Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Wydarzenie to, zaplanowane na 18 maja br., odbędzie się w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie jest kontynuacją pierwszej (10 marca 2014 r., Katowice) i drugiej (18 marca 2015 r., Łódź) edycji konferencji Konsument na rynku kolejowych przywozów […]

Zapraszamy na konferencję poświęconą zamówieniom publicznym i partnerstwu publiczno-prywatnemu

Opublikowano:February 4, 2016 Autor: iuspublicum

wpia

W dniach 13-14 czerwca 2016 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu zamówień publicznych pod tytułem: ,,Aktualne Problemy Zamówień i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce’’. Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć TUTAJ. Program konferencji jest dostępny TUTAJ.© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016