Bartłomiej Pikiewicz – Wiceprezes Zarządu

bpikiewiczRadca prawny , Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ w Krakowie. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ w Krakowie. Autor kilku publikacji z zakresu prawa publicznego gospodarczego, regulacji sektorowej i konkurencji.© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016