Biblioteka Fundacji

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO – SEKTOR GAZOWY I ENERGETYCZNY

Opublikowano: March 29, 2018 Autor:

W marcu 2018 roku w zbiorach Wydawnictwa Ius Publicum pojawiła się nowa monografia naukowa pt. „Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego – sektor gazowy i energetyczny”. Redaktorem książki jest prof. n. dr hab. Mirosław Pawełczyk (Prezes Fundacji). Najnowsza książka dotyczy sektora gazowego i energetycznego. Pierwsze dwie dekady nowego wieku to okres, w którym dominuje dyskusja na temat […]

„Administracja publiczna a gospodarka” red. Barbara Jaworska-Dębska, Anna Dobaczewska

Opublikowano: February 14, 2018 Autor:

W zbiorach Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie dostępna jest nowa publikacja. Wydawnictwo wydało książkę pod tytułem „Administracja publiczna a gospodarka”. Redaktorami książki są prof. n. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki) oraz prof. n. dr hab. Anna Dobaczewska (Uniwersytet Gdański). Publikacja powstała dzięki współpracy z Stowarzyszeniem Edukacji Administracji Publicznej. Publikacja stanowi omówienie problematyki wpływu […]

Earth observation & navigation. Law and technology 2017

Opublikowano: January 4, 2018 Autor:

We are delighted to share the wonderful news that the book “EARTH OBSERVATION & NAVIGATION. LAW AND TECHNOLOGY” has just been released! “Earth observation & navigation. Law and technology” is the latest book published by the Ius Publicum Foundation and Institute of Intellectual Property under the editorship of Ph.D. Marlena Jankowska and Prof. Mirosław Pawełczyk. […]

RYNEK KOLEJOWY – WSPÓŁCZESNE PRAWNE I SEKTOROWE UWARUNKOWANIA OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTA 2017

Opublikowano: December 19, 2017 Autor:

Na koniec roku zbiory Biblioteki Fundacji Ius Publicum poszerzają się o kolejną pozycję. Informujemy, że w grudniu 2017 roku wydano książkę pt. „RYNEK KOLEJOWY – WSPÓŁCZESNE PRAWNE I SEKTOROWE UWARUNKOWANIA OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTA”. Wydawcą książki jest Wydawnictwo IUS PUBLICUM. Najnowsza monografia jest już czwartą publikacją Ius Publicum dotyczącą sektora transportu kolejowego (drugą w roku 2017). Redaktorem książki […]

iKAR 6(6)

Opublikowano: November 21, 2017 Autor:

W listopadzie został opublikowany energetyczny numer „internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego”. Numer w całości związany jest z tematyką I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”, zorganizowanej przez Marcina Kraśniewskiego (Wiceprezes Fundacji) na Uniwersytecie Łódzkim 24 maja 2017 roku. Redaktorem numeru jest dr Marzena Czarnecka. Periodyk „iKAR” jest wydawany przez  Centrum Studiów Antymonopolowych […]

iKAR nr 4(6) – sprawozdanie z IV. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”

Opublikowano: November 21, 2017 Autor:

Mamy przyjemność poinformować, że w najnowszym numerze “internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego” nr 4(6) opublikowano sprawozdanie z IV. Ogólnopolskie Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, która była zorganizowana z udziałem Fundacji Ius Publicum w Łodzi dn. 26 kwietnia 2017 roku w Łodzi. Sprawozdanie dostępne jest TUTAJ. Periodyk „iKAR” jest wydawany przez  Centrum Studiów […]

Monografia „MODERNIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku”, red. M. Kania, P. Nowicki, A. Piwowarczyk, Warszawa 2017.

Opublikowano: June 25, 2017 Autor:

W zbiorach Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie dostępna jest nowa publikacja. Wydawnictwo wydało książkę pod tytułem „MODERNIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Geneza nowelizacji  ustawy Prawo zamówień publicznych  z 22 czerwca 2016 roku”. Redaktorami książki są prof. n. dr hab. Michał Kania (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Paweł Nowicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika […]

Publikacja pt. „Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego”, Lublin 2017

Opublikowano: May 2, 2017 Autor:

Informujemy, iż ukazała się publikacja pt. „Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego” wydana przez Wydawnictwo UMCS w Lublinie. W monografii znajduje się rozdział „Polityka Unii Europejskiej liberalizująca sektor transportu kolejowego” autorstwa Marcina Kraśniewskiego (sekretarz Rady Naukowej Fundacji). Publikacja „Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego” jest pokłosiem konferencji naukowej VI Zjazd Prawników-Administratywistów: „Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego” (Lublin, 21–22 kwietnia 2016 […]

Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Opublikowano: February 25, 2017 Autor:

Informujemy, iż ukazał się komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednym z autorów jest dr Marlena Jankowska (Członek Rady Naukowej Fundacji Ius Publicum). Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.). Prezentowana publikacja omawia m.in.: ogólne zagadnienia […]

Monografia „Rynek kolejowy – prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania” 2017

Opublikowano: February 18, 2017 Autor:

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że w zbiorach Biblioteki Fundacji Ius Publicum pojawiła się książka pt. „Rynek kolejowy – prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania”. Wydawcą książki jest Wydawnictwo IUS PUBLICUM. Najnowsza monografia  jest trzecią publikacją Ius Publicum dotyczącą sektora transportu kolejowego. Redaktorem książki jest prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk. Monografia „Rynek kolejowy – prawne i […]© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016