Biblioteka Fundacji

Monografia „MODERNIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Geneza nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 roku”, red. M. Kania, P. Nowicki, A. Piwowarczyk, Warszawa 2017.

Opublikowano: June 25, 2017 Autor: iuspublicum

W zbiorach Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie dostępna jest nowa publikacja. Wydawnictwo wydało książkę pod tytułem „MODERNIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Geneza nowelizacji  ustawy Prawo zamówień publicznych  z 22 czerwca 2016 roku”. Redaktorami książki są prof. n. dr hab. Michał Kania (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Paweł Nowicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika […]

Publikacja pt. „Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego”, Lublin 2017

Opublikowano: May 2, 2017 Autor: iuspublicum

Informujemy, iż ukazała się publikacja pt. „Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego” wydana przez Wydawnictwo UMCS w Lublinie. W monografii znajduje się rozdział „Polityka Unii Europejskiej liberalizująca sektor transportu kolejowego” autorstwa Marcina Kraśniewskiego (sekretarz Rady Naukowej Fundacji). Publikacja „Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego” jest pokłosiem konferencji naukowej VI Zjazd Prawników-Administratywistów: „Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego” (Lublin, 21–22 kwietnia 2016 […]

Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Opublikowano: February 25, 2017 Autor: iuspublicum

Informujemy, iż ukazał się komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jednym z autorów jest dr Marlena Jankowska (Członek Rady Naukowej Fundacji Ius Publicum). Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.). Prezentowana publikacja omawia m.in.: ogólne zagadnienia […]

Monografia „Rynek kolejowy – prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania” 2017

Opublikowano: February 18, 2017 Autor: iuspublicum

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że w zbiorach Biblioteki Fundacji Ius Publicum pojawiła się książka pt. „Rynek kolejowy – prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania”. Wydawcą książki jest Wydawnictwo IUS PUBLICUM. Najnowsza monografia  jest trzecią publikacją Ius Publicum dotyczącą sektora transportu kolejowego. Redaktorem książki jest prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk. Monografia „Rynek kolejowy – prawne i […]

Książka “Przemiany w polskim sektorze pocztowym” pod redakcją prof. dr hab. Tadeusza Skocznego

Opublikowano: January 3, 2017 Autor: iuspublicum

Mamy przyjemność poinformować, iż z końcem 2016 roku ukazała się publikacja Programu Wydawniczego Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, książka pt. “Przemiany w polskim sektorze pocztowym” pod red. prof. dr. hab. Tadeusza Skocznego. Niniejsza książką jest wynikiem współpracy mgr Marcina Kraśniewskiego (sekretarz Rady Naukowej Fundacji Ius Publicum) z Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Jednocześnie […]

REPORTS Third National Conference: Consumer in the Rail Passenger Market. Łódź, 25 May 2016.

Opublikowano: December 22, 2016 Autor: iuspublicum

Mamy przyjemność poinformować, że w najnowszym numerze “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” (YARS), vol. 2016, 9(14) zostało opublikowane sprawozdanie z III. Ogólnopolskie Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, która była zorganizowana z udziałem Fundacji Ius Publicum w Łodzi dn. 25 maja 2016 r. –  Third National Conference: Consumer in the Rail Passenger […]

Nowy numer “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” (YARS)

Opublikowano: September 21, 2016 Autor: iuspublicum

Został już opublikowany najnowszy numer “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” (YARS), vol. 2016, 9(13). Periodyk jest wydawany przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Najnowszy numer YARS, został zredagowany przez dr hab. Agatę Jurkowską-Gomułkę, prof. nadzw. WSIiZ (kierownik Katedry Nauk o Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie). W najnowszym numerze YARS znajduje […]

Monografia “Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy”

Opublikowano: August 26, 2016 Autor: iuspublicum

Kolejną książką wydaną przez Wydawnictwo Fundacji Ius Publicum jest monografia “Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy” pod redakcją prof. UŚ dr hab. Mirosława Pawełczyka, która jest drugą publikacją Fundacji dotyczącą regulacji i ochrony praw konsumentów w sektorze transportu kolejowego. Oddajemy do rąk czytelników drugą książkę dotyczącą regulacji i ochrony konsumentów w sektorze […]

Publikacja „Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski”

Opublikowano: August 24, 2016 Autor: iuspublicum

Informujemy, iż ukazała się publikacja pt. „Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski” autorstwa dr hab. Rafała Stankiewicza (Wiceprezes Zarządu Fundacji Ius Publicum). Publikacja „Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski” jest pierwszą w polskiej literaturze przedmiotu monografią poświęconą przedstawieniu wszystkich zagadnień związanych z wpływem prawa unijnego na obszar szeroko rozumianego […]

Publikacja „Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki”

Opublikowano: August 23, 2016 Autor: iuspublicum

Zachęcamy do lektury nowej publikacji dr hab. Filipa Elżanowskiego (Członek Rady Naukowej Fundacji Ius Publicum) pt. „Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki”. W książce przedstawiono specyfikę prawa energetycznego materialnego i istotę prawa administracyjnego procesowego oraz powiązano te zagadnienia w procesie analizy sytuacji przedsiębiorstw energetycznych. Jest to jedyna publikacja na rynku, która […]© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016