Biblioteka Fundacji

Książka “Przemiany w polskim sektorze pocztowym” pod redakcją prof. dr hab. Tadeusza Skocznego

Opublikowano: January 3, 2017 Autor:

Mamy przyjemność poinformować, iż z końcem 2016 roku ukazała się publikacja Programu Wydawniczego Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, książka pt. “Przemiany w polskim sektorze pocztowym” pod red. prof. dr. hab. Tadeusza Skocznego. Niniejsza książką jest wynikiem współpracy mgr Marcina Kraśniewskiego (sekretarz Rady Naukowej Fundacji Ius Publicum) z Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Jednocześnie […]

REPORTS Third National Conference: Consumer in the Rail Passenger Market. Łódź, 25 May 2016.

Opublikowano: December 22, 2016 Autor:

Mamy przyjemność poinformować, że w najnowszym numerze “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” (YARS), vol. 2016, 9(14) zostało opublikowane sprawozdanie z III. Ogólnopolskie Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, która była zorganizowana z udziałem Fundacji Ius Publicum w Łodzi dn. 25 maja 2016 r. –  Third National Conference: Consumer in the Rail Passenger […]

Nowy numer “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” (YARS)

Opublikowano: September 21, 2016 Autor:

Został już opublikowany najnowszy numer “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” (YARS), vol. 2016, 9(13). Periodyk jest wydawany przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Najnowszy numer YARS, został zredagowany przez dr hab. Agatę Jurkowską-Gomułkę, prof. nadzw. WSIiZ (kierownik Katedry Nauk o Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie). W najnowszym numerze YARS znajduje […]

Monografia “Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy”

Opublikowano: August 26, 2016 Autor:

Kolejną książką wydaną przez Wydawnictwo Fundacji Ius Publicum jest monografia “Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy” pod redakcją prof. UŚ dr hab. Mirosława Pawełczyka, która jest drugą publikacją Fundacji dotyczącą regulacji i ochrony praw konsumentów w sektorze transportu kolejowego. Oddajemy do rąk czytelników drugą książkę dotyczącą regulacji i ochrony konsumentów w sektorze […]

Publikacja „Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski”

Opublikowano: August 24, 2016 Autor:

Informujemy, iż ukazała się publikacja pt. „Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski” autorstwa dr hab. Rafała Stankiewicza (Wiceprezes Zarządu Fundacji Ius Publicum). Publikacja „Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski” jest pierwszą w polskiej literaturze przedmiotu monografią poświęconą przedstawieniu wszystkich zagadnień związanych z wpływem prawa unijnego na obszar szeroko rozumianego […]

Publikacja „Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki”

Opublikowano: August 23, 2016 Autor:

Zachęcamy do lektury nowej publikacji dr hab. Filipa Elżanowskiego (Członek Rady Naukowej Fundacji Ius Publicum) pt. „Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki”. W książce przedstawiono specyfikę prawa energetycznego materialnego i istotę prawa administracyjnego procesowego oraz powiązano te zagadnienia w procesie analizy sytuacji przedsiębiorstw energetycznych. Jest to jedyna publikacja na rynku, która […]

Ukazał się nowy komentarz do prawa restukturyzacyjnego

Opublikowano: June 2, 2016 Autor:

Właśnie ukazała się ważna publikacja z zakresu prawa gospodarczego – Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, której jednym ze współautorów jest Prezes Fundacji IUS PUBLICUM prof. Mirosław Pawełczyk. W książce szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin prawa (w tym prawa pomocy publicznej i rachunkowości) szczegółowo, a zarazem w sposób praktyczny omówiło obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. przepisy […]

Monografia „Wybrane problemy ochrony konsumenta na rynku przewozów kolejowych”

Opublikowano: March 23, 2016 Autor:

Kolejną publikacją Fundacji Ius Publicum jest monografia pt. „Wybrane problemy ochrony konsumenta na rynku przewozów kolejowych”, wydana pod redakcją prof. UŚ dr hab. Mirosława Pawełczyka. Jak wskazuję prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk we wstępie „Analiza problematyki ochrony konsumenta-pasażera jest szczególnie doniosła we współczesnym świecie – świecie regionalnego, krajowego i międzynarodowego przewozu kolejowego osób. Obecnie […]

AI: law, philosophy & geoinformatics

Opublikowano: February 23, 2016 Autor:

Infrastruktura informacji przestrzennej zyskuje coraz więcej uwagi, choć badania naukowe dotyczące tworzenia map z pomocą sztucznej inteligencji (AI) pozostają nadal bardzo nieliczne. Oczywiste jest to, że szybki wzrost liczby i różnorodności metod gromadzenia danych obsługiwanych technologią wspomaganą przez AI zyska niebawem więcej atencji, także w naukach prawnych. Mając to na uwadze, redaktorzy niniejszej książki, dr […]

Geoinformacja. Prawo i praktyka

Opublikowano: November 27, 2014 Autor:

Geoinfomacja. Prawo i praktyka to najnowsza pozycja Wydawnictwa Fundacji Ius Publicum wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie infrastrukturą informacji przestrzennej. Wyjątkowość tej pozycji naukowej podkreśla fakt, że naukowe opracowania dotyczące zasad tworzenia i korzystania z tej infrastruktury należą do rzadkości. W istocie nagły przyrost różnego rodzaju danych dotyczących […]© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016