Biblioteka Fundacji

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz

Opublikowano: November 27, 2014 Autor:

Mamy przyjemność poinformować, że pod redakcją dr hab. Mirosława Pawełczyka ukazała się kolejna pozycja naukowa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.  Celem komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest klarowne przedstawienie i wyjaśnienie mnogich wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów rzeczonej ustawy dotyczących m.in. stosowania […]

Komentarz do ustawy o zarządzaniu kryzysowym – publikacja Fundacji Ius Publicum

Opublikowano: July 3, 2014 Autor:

W Wydawnictwie Fundacji Ius Publicum pojawiła się książka „Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Komentarz”. Autorami komentarza są dr Mirosław Pawełczyk oraz dr Piotr Sokal. Książka zawiera przegląd przepisów regulujących okoliczności, w których konieczne jest reagowanie kryzysowe, oraz wskazuje służby i podmioty, którym organy zarządzania kryzysowego powinny udzielać pomocy. Komentarz zawiera praktyczne i syntentyczne ujęcie tematyki zarządzania […]

Widoczność urządzenia jako przesłanka zasiedzenia służebności na podstawie art. 292 k.c.- glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 22.06.2012 r. (III CSK 752/11)

Opublikowano: May 28, 2014 Autor:

Niniejszym informujemy, iż ukazała się nowa publikacja naukowa autorstwa dr hab. M. Pawełczyka oraz dr M. Jankowskiej – Widoczność urządzenia jako przesłanka zasiedzenia służebności na podstawie art. 292 k.c.- glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 22.06.2012 r. (III CSK 752/11) Glosa zawarta jest w pozycji książkowej Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach. Wydawnictwo: Wolters Kluwer SA nr 2 […]

Wynik międzynarodowej współpracy ośrodków nauki – publikacja naukowa “Geoinformation. Law and Practice” już wydana!

Opublikowano: May 12, 2014 Autor:

Niniejszym ukazała się pozycja książkowa “Geoinformation. Law and Practice”, która stanowi próbę przybliżenia niezmiernie ważnej i zarazem bardzo aktualnej problematyki korzystania z informacji geoprzestrzennej. Książka ta, wydana pod redakcją dr Marleny Jankowskiej i dr hab. Mirosława Pawełczyka pochodzących z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, została napisana we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Canberze, Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi, Uniwersytetu w […]

Publikacja artykułu “Odpowiedzialność organów administracji publicznej za szkodę powstałą w związku z przewlekłym załatwieniem sprawy” autorstwa dr hab. Pawełczyka i dr Jankowskiej

Opublikowano: April 10, 2014 Autor:

Periodyk naukowy “Opolskie Studia Administracyjno – Prawne” opublikował artykuł autorstwa dr hab. Mirosława Pawełczyka i Członkini Rady Fundacji dr Marleny Jankowskiej dotyczący odpowiedzialności organów administracji publicznej za szkodę powstałą w związku z przewlekłym załatwieniem sprawy. Periodyk wydawany jest przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego od 2003 r. w formie kwartalnika (do roku 2011 jako rocznik). Czasopismo jest adresowane do prawników, administratywistów, historyków państwa […]

Nowa publikacja autorstwa Mirosława Pawełczyka – “Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce”

Opublikowano: March 19, 2014 Autor:

Fragment wstępu do publikacji: W monografii zostały uwzględnione akty normatywne zarówno rangi ustawowej, jak i wykonawcze, wskazane orzeczenia sądowe, jak również organów regulacyjnych. W pracy autor wykorzystał wyniki badań prowadzonych w analizowanych płaszczyznach oraz uwzględnił poglądy przedstawicieli nauk prawnych i administracyjnych. Istotne znaczenie odgrywają również normy prawa unijnego, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa dostaw energii, nakazujące implementować […]

“Dopuszczalność egzekucji przez innych pracowników urzędów skarbowych niż poborcy skarbowi. Uwagi krytyczne na tle praktyki niektórych urzędów skarbowych.”

Opublikowano: October 18, 2013 Autor:

W najnowszym numerze magazynu prawniczego “Jurysta”, ukazała się publikacja dra. Mirosława Pawełczyka – “Dopuszczalność egzekucji przez innych pracowników urzędów skarbowych niż poborcy skarbowi. Uwagi krytyczne na tle praktyki niektórych urzędów skarbowych.” Jurysta ISSN 1230-7114 INDEKS 267910 Nr 10 (228) październik 2013 s. 35- 38

Biblioteka Ius Publicum poleca: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część czwarta.

Opublikowano: September 29, 2013 Autor:

„Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część czwarta” to kolejna wieloautorska publikacja wydana dzięki staraniom władz i pracowników Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Zawarte w niniejszej pozycji teksty dotyczą różnych dziedzin prawa (m.in. prawa karnego materialnego i procesowego, prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, socjologii prawa), co rzutuje na różnorodność […]

Biblioteka Ius Publicum poleca: Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii

Opublikowano: September 28, 2013 Autor:

Autor: red. nauk. Grzegorz Matusik, red. nauk. Mariusz Śladkowski  Wydawnictwo: C. H. BECK Wykaz skrótów Słowo wstępne Notki o Autorach Część I. Zagadnienia wstępne oraz problematyka publicznoprawna nielegalnego poboru energii Pojęcia podstawowe prawa energetycznego w kontekście nielegalnego poboru energii elektrycznej (Tomasz Ogłódek) 1. Prawo energetyczne – cel i kryterium wyodrębnienia gałęzi prawa 2. Artykuł 57 […]

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce – ZAPOWIEDŹ

Opublikowano: August 19, 2013 Autor:

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce to książka nowej serii wydawnictwa C.H. Beck, której partnerem jest Fundacja Ius Publicum. Współautorem książki jest dr Mirosław Pawełczyk. Prawo gospodarcze publiczne w pigułce: to wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa gospodarczego publicznego, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu, jest dedykowane studentom prawa do nauki i powtórki przed egzaminami na studiach, a także osobom przygotowującym się do egzaminów wstępnych na aplikacje, charakteryzuje się zwięzłym ujęciem tematu - zawiera najistotniejsze informacje, bez zbędnych opisów, gwarantuje szybkie przyswojenie wiedzy - tabele, wykresy, wyróżnienia, jest poręcznego formatu - zawsze możesz ją mieć przy sobie i uczyć się w każdym miejscu i czasie! [...]© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016