Biblioteka Fundacji

Przedsiębiorca zagraniczny w Polsce. Aspekty prawne – ZAPOWIEDŹ

Opublikowano: August 7, 2013 Autor:

Prezentujemy Państwu publikację “Przedsiębiorca zagraniczny w Polsce. Aspekty prawne” zawierającą dogłębną analizę pojęcia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych na terenie RP oraz wskazującą na przesłanki, które decydują o statusie przedsiębiorcy zagranicznego w zakresie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium RP. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, w której postaramy się przedstawić różnice pomiędzy oddziałem a […]

Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym

Opublikowano: July 27, 2013 Autor:

Niniejsza publikacja jest monografią traktującą o węzłowych zagadnieniach współczesnego prawa energetycznego, a zawarte w niej ustalenia i wnioski mają istotne znaczenie tak dla teorii, jak i praktyki.  Książka została wydana pod redakcją prof. dra. hab. Anny Walaszek – Pyzioł. Autorami są wybitni specjaliści z zakresu prawa energetycznego reprezentujący ośrodki akademickie, organy administracji rządowej i sektorowe organy […]

Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B.

Opublikowano: July 17, 2013 Autor:

Tom 8B to publikacja, która ukazała się pod redakcją naukową prof. zw. dra. hab. Romana Hausera, prof. dra. hab. Zygmunta Niewiadomskiego i prof. dra. hab. Andrzeja Wróbla. Stanowi ona drugą część opracowania poświęconego publicznemu prawu gospodarczemu. W rozdziale VI powzięto temat struktury podmiotowej państwowego sektora gospodarczego, omawiając kryteria wyodrębnienia publicznego sektora gospodarczego. W tym rozdziale […]

Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych II (red. Mirosław Pawełczyk, Maciej M. Sokołowski)

Opublikowano: June 24, 2013 Autor:

“Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wybrane zagadnienia infrastrukturalne”. To najnowsza publikacja redagowana przez dra. Mirosława Pawełczyka i Macieja M. Sokołowskiego. Książka ukazała się drukiem Wydawnictwa A. Marszałek przy wsparciu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, stając się równocześnie pozycją książkową Biblioteki Fundacji. Publikacja to zbiorowe dzieło zespołu autorów reprezentujących m.in. Szkołę Główną Handlową […]© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016