Czas zacząć przygotowania do kolejnej edycji Konferencji „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”!!!

Opublikowano: November 2, 2016 Autor:

logo-typo-czerw-1

 

logo-typo-2-czer-4-tloPolska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum oraz Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zapraszają do współpracy przy organizacji IV. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”.

Kolejna edycja Konferencji pozwoli poznać i zrozumieć procesy zachodzące na rynku pasażerskich przewozów kolejowych, a jednocześnie będzie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu.

IV. edycja Konferencji odbędzie się w pierwszej połowie kwietnia 2017 roku.

Zapraszamy do prac merytorycznych oraz organizacyjnych przedstawicieli środowiska akademickiego, zwłaszcza prawników i ekonomistów, pracowników Urzędu Transportu Kolejowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Rozwoju, samorządowców, przedstawicieli spółek kolejowych, firm doradczych, kancelarii prawnych, stowarzyszeni, fundacji i osób prywatnych, które są zainteresowane tematyką wydarzenia. Zaproszenie kierujemy również do studentów i doktorantów zainteresowanych konkurencją, regulacją oraz ochroną praw pasażera na rynku kolejowych przewozów pasażerskich.

Pracami organizacyjnymi  kieruje mgr Marcin Kraśniewski, sekretarz Rady Naukowej Fundacji Ius Publicum (e-mail: krasniewski@iuspublicum.pl , m.krasniewski@ipg.edu.pl).

Konferencja „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich” jest wydarzeniem cyklicznym, które na trwałe wpisało się w kalendarz akademicki.

W latach 2014-2016 zorganizowaliśmy trzy edycje Konferencji.

 

III. edycja Konferencji (Łódź, dn. 25 maja 2016 r.)

plakat-b2-maly

Organizatorzy

Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,  Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych, Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego oraz Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

logotyp-organizatorow-na-strone

Patroni honorowi

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu WarszawskiegoPrezes Urzędu Transportu KolejowegoForum Kolejowe Railway Business Forum

Partnerzy Konferencji

Polskie Koleje Państwowe S.A. (Złoty Partner), Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. (Srebrny Partner), Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. (Brązowy Partner)

Program Konferencji znajduje się TUTAJ.

Prezentacje z Konferencji:
Prezentacja wejściowa
Roszczenia i skargi wobec organizatorów kolejowego publicznego transportu zbiorowego ze strony operatorów przewozów kolejowych
Europejska Agencja Kolejowa w świetle IV pakietu kolejowego Unii Europejskiej
Pozakonkurencyjne mechanizmy motywujące

Wpływ projektów modernizacji infrastruktury kolejowej na standard przewozów w województwie łódzkim
Rzecznik Praw Pasażera Kolei – alternatywne systemy pozasądowego rozwiązywania sporów jako nowy element ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym
Bezprawne praktyki naruszające zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda
Zasady konstrukcji ofert taryfowych w kolejowych przewozach pasażerskich jako przyczyna naruszenia interesów konsumentów
Polityka liberalizacji rynku przewozów kolejowych w Unii Europejskiej a pozycja i rola organów regulacyjnych w poszczególnych państwach członkowskich

Sprawozdanie z Konferencji zostanie opublikowane w “internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym” oraz “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies”

Fotorelacja z Konferencji znajduje się TUTAJ.

Strona Konferencji znajduje się TUTAJ.

dsc_6363 Konferencja DSC_6333

 

II. edycja Konferencji (Łódź, dn. 18 marca 2015 r.)

plakat

Organizatorzy 

Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum oraz Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego

Patroni honorowi 

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Okręgowa Izba Adwokacka w Łodzi, Instytut Sobieskiego

Program Konferencji znajduje się TUTAJ.

Prezentacje z Konferencji:
Prezentacja wejściowa
 Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce
 Kolej regionalna a polityka transportowa i gospodarcza
Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi
Zakres stosowania przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym w Polsce po 3 grudnia 2014 roku
Prawo pasażera do informacji – uwagi na tle rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym
Po torach i droga do celu, czyli zintegrowany system taryfowo-biletowy. Korzyści dla regionu i konsumenta
Prawo pasażera do informacji i do odstąpienia od umowy a ochrona zbiorowych interesów konsumentów
Sądowa kontrola decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Sprawozdanie z Konferencji znajduje się TUTAJ.

Fotorelacja z Konferencji znajduje się TUTAJ.

Strona Konferencji znajduje się TUTAJ.

15 34 zdjecie2

 

I. edycja Konferencji (Katowice, dn. 10.03.2014 r.)

plakat-konferencji-1

Organizatorzy: 

Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, Koło Naukowe Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Ius Publicum, Wyższa Szkoła Bankowa z oddziałem w Chorzowie oraz Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego

Patroni honorowi 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Program Konferencji znajduje się TUTAJ.

Sprawozdanie z Konferencji znajduje się TUTAJ.

Fotorelacja z Konferencji znajduje się TUTAJ.

Strona Konferencji znajduje się TUTAJ oraz TUTAJ.

dsc_1572 dsc_1634 dsc_1511 dsc_1546

 

Polecamy również książki Fundacji Ius Publicum z zakresu regulacji i ochrony konsumentów w sektorze transportu kolejowego:

na stronę okładka                    kolej_jeden

 

 

 

logo-typo-czerw-1

logo-ang-1-czarne

 

 

 © Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016