Prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk – Prezes Zarządu

mpawelczykRadca prawny, profesor nadzwyczajny w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Pawełczyk & Szura Spółka Partnerska w Katowicach. Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum. Członek Rady Programowej Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, członek zwyczajny Towarzystwa Obrotu Energią, członek Rady Programowej Czasopisma „Radca Prawny” i członek Rady Naukowej Czasopisma „Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego”. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie administracyjnym, prawie konkurencji i prawie sektorów infrastrukturalnych. Autor ponad 130 publikacji naukowych, m.in. z zakresu prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa energetycznego i prawa rynku kapitałowego. W ramach praktyki prawniczej doradza m.in. największym spółkom działającym w sektorach infrastrukturalnych oraz organom administracji publicznej i instytucjom finansowym. W uniwersyteckim plebiscycie „Laur Studencki 2012”  otrzymał honorowe wyróżnienie „Przyjaciel studenta” za całokształt pracy na rzecz wspierania i rozwoju studentów.© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016