Earth observation & navigation. Law and technology 2017

Opublikowano: January 4, 2018 Autor:

We are delighted to share the wonderful news that the book “EARTH OBSERVATION & NAVIGATION. LAW AND TECHNOLOGY” has just been released!

“Earth observation & navigation. Law and technology” is the latest book published by the Ius Publicum Foundation and Institute of Intellectual Property under the editorship of Ph.D. Marlena Jankowska and Prof. Mirosław Pawełczyk.

 

This is the fourth book published in the Geo&IP Series. This time the main topics are the issues of Earth Observation (EO) and Navigation, which have been discussed from both the technological and the legal angle. This book is the child of many people who shared one idea: that new technologies need new legal regulations. In order to realise the latter, one needs a fully-fledged knowledge of the former. This book was written by a group of prominent authors from Australia, India, Germany and Poland. The editors can only hope it becomes a useful tool in the hands of scholars, practitioners and enthusiasts of geo-sciences and legal studies. 

Marlena Jankowska, Ph.D.

Chairman of the Board of the Institute of Intellectual Property

 

Earth Observation has become an important part of space policy throughout the European Union and for other players in the world, such as the People’s Republic of China, Korea and the United States of America. The People’s Republic of China has been developing Earth Observation space systems for more than twenty years. It should be mentioned that China developed not only the Fengyun (Wind and Cloud), Haiyang (Ocean), Ziyuan (Resources), Yaogan (Remote-Sensing) and Tianhui (Space Mapping) satellite series, but also a constellation of small satellites for environmental and disaster monitoring and forecasting. Moreover, Chinese satellites also exchanges data with LANDSAT-5, Japanese JRS-1, French SPOT, European Union ERS 1 and 2, and Canadian remote-sensing satellite (…).

The book “Earth Observation & Navigation. Law and Technology”, eds. M. Jankowska, M. Pawełczyk, S. Augustyn and M. Kulawiak, designed to guide the reader through methods of research, methods of collecting data, terms of use, the application of unmanned aerial vehicles and protection of geodata, brings these topics together, touching on EO issues in a proper way and showing the directions and expectations for the upcoming couple of years.

I strongly recommend this piece of research to anyone interested in Earth Observation and geoinformation because it is a great deal of work from a group of prominent authors across the globe.

Prof. YU, Xiang

Director of the Chinese-German Institute for Intellectual Property,

Huazhong University of Science and Technology / HUST

 

This project was financed by the University of Silesia in Katowice from the Ministerial Grant for Young Scholars “Legal regulations for new localisation technologies”, obtained by Ph.D. Marlena Jankowska for the academic years 2016/2017 and 2017/2018.

_______________________________________________________________________________

 

W zbiorach Wydawnictwa Ius Publicum pojawiła się kolejna monografia naukowa!

“Earth observation & navigation. Law and technology” jest publikacją wydaną przez Wydawnictwo Ius Publicum przy współpracy z Institute of Intellectual Property. Książka została wydana pod redakcją naukową dr Marleny Jankowskiej (Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz Profesora Mirosława Pawełczyka (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Prezes Fundacji Ius Publicum), a także Profesora Sławomira Augustyn (Wojskowa Akademia Techniczna) i Doktora Marcina Kulawiaka (Politechnika Gdańska).

Książka dotyczy tematyki obserwacji Ziemi i nawigacji. Zagadnienia te zostały omówione zarówno od strony technicznej, jaki i prawnej. Redaktorzy oraz autorzy książki wyszli z założenia, że dla zrozumienia tej problemami koniecznej jest zwrócenie naukowej uwagi na obie sfery obserwacji Ziemi i nawigacji.

Książka “Earth observation & navigation. Law and technology” stanowi niezależną całość, ale też tom IV serii Geo&IP.

Projekt finansowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach z dotacji dla Młodych Naukowców „Regulacje prawne dla nowych technologii lokalizacyjnych” przyznanych dla Doktor Marleny Jankowskiej w latach akademickich 2016/2017 oraz 2017/2018.

Znalezione obrazy dla zapytania uniwersytet śląski w katowicach logo

Recenzja wydawnicza:

Wybór tematyki – obserwacja Ziemi i nawigacja w kontekście technologii i prawa – obejmuje bardzo aktualne zagadnienia związane z pozyskaniem i wykorzystaniem przestrzennych danych cyfrowych, w tym z danych satelitarnych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, a w szczególności prawa własności intelektualnej.

Naukowy charakter rozprawy jest mocno osadzony na praktycznych aspektach obserwacji Ziemi w zarówno w ujęciu prawniczym jak i technicznym, co adresuje bardzo ważne potrzeby związane z wykorzystaniem nowych technologii. Połączenie tych dwóch aspektów w ramach jednej publikacji było poważnym wyzwaniem postawionym przed redaktorami i w mojej opinii redaktorzy z tego zadania wywiązali się właściwie tworząc spójną publikację.

Adam Zagórecki, Ph.D.

Senior Research Fellow, Cranfield University, Defence Academy of the UK

 

Plik informacyjny dostępny jest TUTAJ.

 

Recenzję wydawniczą napisał Adam Zagórny, Ph.D. (Cranfield University).

Łączna liczba stron książki: 406.

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2017.

Cena za egzemplarz: 149 PLN.

Zamówienia prosimy kierować drogą mailową na adres fundacja@iuspublicum.pl

 

Logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pobrano z: https://www.us.edu.pl© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016