Relacja z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”

Opublikowano: March 12, 2014 Autor:

Dnia 10 marca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”. Wydarzenie to zostało zorganizowane we współpracy Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, Koła Naukowego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych Ius Publicum, Wyższej Szkoły Bankowej z oddziałem w Chorzowie, oraz łódzkiego Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych.

Zapraszamy do zapoznania z fotorelacją z Konferencji.

 © Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016