Fundacja Ius Publicum członkiem Europejskiego Instytutu Prawa ELI

Opublikowano: November 11, 2015 Autor:

eli_banner_1000x125_0054A5_LogoKleinMamy zaszczyt poinformować, że Fundacja Ius Publicum została członkiem Europejskiego Instytutu Prawa ELI. ELI to niezależna organizacja non-profit założona w 2011 roku w Wiedniu, której podstawowym celem jest poprawa jakości prawa europejskiego.

Do jego podstawowych zadań ELI należy inicjowanie, prowadzenie oraz ułatwienie badań, formułowanie zaleceń, a także dostarczenie praktycznych wskazówek w zakresie rozwoju europejskiego prawa. Misją ELI jest dążenie do lepszego stanowienia prawa

w Europie oraz zwiększenie europejskiej harmonizacji prawnej poprzez integrację dorobku różnych kultur prawnych. Działania ELI obejmują wszystkie gałęzie prawa.

Do podstawowych zadań ELI należą:

  • ocena oraz stymulacja rozwoju prawa UE, polityki prawnej i praktyki, w szczególności przygotowywanie propozycji dla dalszego rozwoju wspólnego dorobku prawnego oraz dla usprawnienia wdrażania regulacji unijnych do porządków prawnych poszczególnych państw członkowskich;
  • identyfikacja i analiza zmian prawnych w dziedzinach należących do kompetencji państw członkowskich, które są istotne na poziomie europejskim;
  • badanie w jaki sposób UE kształtuje prawo międzynarodowe oraz jaką role UE może odegrać w tym zakresie, na przykład poprzez opracowywanie instrumentów międzynarodowych lub przepisów modelowych;
  • prowadzenie i ułatwienie ogólnoeuropejskich badań, w szczególności dotyczących opracowania, oceny lub poprawy zasad i przepisów, które są wspólne dla europejskich systemów prawnych;
  • tworzenie przestrzeni dla dyskusji i współpracy z prawnikami, między innymi pracownikami naukowymi, sędziami, przedstawicielami innych zawodów prawniczych, biorącymi aktywny udział w rozwoju europejskiego prawa.

Więcej informacji na temat Europejskiego Instytutu Prawa można znaleźć TUTAJ.

List od Przewodniczącej ELI Diany Wallis do Fundacji Ius Publicum: Polish Foundation Welcome Letter© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016