I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. Przemiany w Polskim Sektorze Pocztowym

Opublikowano: November 16, 2015 Autor:

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKatedra Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UŁ oraz  Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ zapraszają na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym, która odbędzie się 9 grudnia 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

Celem konferencji jest przeanalizowanie przemian zachodzących w polskim sektorze pocztowym. Uczestnicy konferencji postarają się odpowiedzieć na pytanie: jak liberalizować rynek usług pocztowych? W trakcie konferencji przedyskutowane zostaną zagadnienia związane ze stanem prawnym na rynku usług pocztowych, a także z finansowymi oraz regulacyjnymi warunkami liberalizacji rynku, pozaregulacyjną ingerencją państwa w sektorze oraz zapewnieniem świadczenia powszechnych usług pocztowych.

Spotkanie będzie okazją do lepszego poznania i zrozumienia procesów zachodzących na rynku sektorów infrastrukturalnych, a także możliwością wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu.

W celu zagwarantowania wysokiego poziomu merytorycznego konferencji została powołana Rada Naukowa, w skład której wchodzą: Prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski – przewodniczący,  Prof. dr hab. Anna Fornalczyk, Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, Prof. dr hab. Maria Królikowska – Olczak, Prof. dr hab. Agata Jurkowska – Gomułka, Dr hab. Anna Piszcz, Dr hab. Monika Namysłowska, Dr hab. Mirosław Pawełczyk, Dr Anna Górczyńska, Dr Łukasz Grzejdziak.

Patronat honorowy nad Konferencją sprawuje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Pani Magdalena Gaj.

Program konferencji jest dostępny tutaj: PROGRAM

Więcej informacji na temat konferencji jest dostępnych na STRONIE KONFERENCJI

fot. freeimages.com

 © Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016