I. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym” – relacja

Opublikowano: June 18, 2017 Autor:

W dniu 24 maja 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się I. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”. Głównym Organizatorem Konferencji było Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego, natomiast Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie była współorganizatorem wydarzenia. W Konferencji udział wziął m.in. prof. n. dr hab. Mirosław Pawełczyk (Prezes Zarządu Fundacji), mec. Bartłomiej Pikiewicz (Wiceprezes Zarządu Fundacji) oraz mgr Marcin Kraśniewski (Sekretarz Rady Naukowej Fundacji). 

Partnerem Strategicznym Konferencji było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Partnerem Wydawniczym był Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o.

Patronat honorowy sprawował Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Fundacja im. Lesława Pagi. Partnerem Merytorycznym była organizacja Association of Corporate Counsel Europe, Partnerem Regionalnym Kancelaria Baker McKenzie. Natomiast Partnerem Wspierającym spółka Węglokoks S.A., a Głównym Parterem Medialnym był Portal Biznes Alert.

Celem konferencji było poznanie oraz zrozumienie procesów zachodzących na rynku elektroenergetycznym i gazowym w Polsce, wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu. Spotkanie zgromadziło specjalistów z ośrodków naukowych z całej Polski jak i praktyków z największych kancelarii prawniczych.

Konferencje otworzył Adam Piotrowski, który odczytał list Ministra Piotra Naimskiego (Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej). W otwarciu udział wzięli także prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski (Uniwersytet Łódzki, Opiekun Merytoryczny Koła), prof. n. dr hab. Mirosław Pawełczyk, dr Marzena Czarnecka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowiacach, ACC Europe), mec. Michał Piekarski (Kancelaria Baker McKenzie),  Mirosław Suski (Dyrektor Generalny, Łódzki Urząd Wojewódzki) oraz mgr Marcin Kraśniewski (Organizator Konferencji).

W poszczególnych panelach głos zabrali m.in. prof. n. dr hab. Filip Grzegorczyk (Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Łukasz Kroplewski (Wiceprezes Zarządu PGNiG S.A.), dr hab. Anna Fornalczyk (b. Prezes UOKiK, COMPER), dr hab. Adam Szafrański (Uniwersytet Warszawski) oraz dr Zdzisław Muras (Urząd Regulacji Energetyki), mec. Andrzej Nentwig (Bird And Bird), mec. Andrzej Walkiewicz (Bird And Bird), dr Robert Zajdler (Politechnika Warszawska), mec. Jarosław Sroczyński (Kancelaria Markiewicz & Sroczyński), mec. Paweł Hawranek (HAWRANEK Kancelaria Prawnicza) oraz dr Łukasz Grzejdziak (Uniwersytet Łódzki).

Fotorelacja dostępna jest TUTAJ.

 

 

 

 © Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016