II. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „BEZPIECZEŃSTWO, REGULACJA I KONKURENCJA NA RYNKU ENERGETYCZNYM”

Opublikowano: February 11, 2018 Autor:

W Łodzi drugi raz porozmawiamy o rynku energetycznym! W dniu 26 kwietnia 2018 roku z udziałem Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie odbędzie się II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”.

Fundacja Ius Publicum jest współorganizatorem przedsięwzięcia, a Rada Programowa pracuje pod kierunkiem: prof. n. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak (przewodnicząca Prezydium Rady Programowej Konferencji), prof. n. dr hab. Mirosława Pawełczyka (zastępca przewodniczącej Prezydium Rady Programowej Konferencji), dr Marzeny Czarneckiej (zastępca przewodniczącej Prezydium Rady Programowej Konferencji), Marcina Kraśniewskiego (sekretarz Rady Programowej Konferencji).

ZASADY ZGŁASZANIA REFERATÓW

Abstrakty referatów winny być złożone do 25 marca 2018 r. Nadesłane abstrakty winny zawierać informacje wskazane w formularzu zgłoszeniowym (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny jest na stronie Konferencji). Abstrakt nie powinien przekraczać 8.000 znaków. Abstrakt powinien zawierać: określenie problemu prawnego, tezę, cel referatu, wskazanie powiązania z tematem Konferencji, znaczenie dla programu Konferencji, metodologię badań. Do abstraktu należy załączyć wykaz podstawowej bibliografii. Abstrakty należy przesłać drogą mailową na adres: marcin.krasniewski@unilodz.eu (cc: marzena.czarnecka@ue.katowice.pl i knpeisi@wpia.uni.lodz.pl). Zostaną one poddane ocenie Rady Programowej do dnia 5 kwietnia 2018 r.

Zasady oceny abstraktów: do oceny każdego abstraktu Prezydium Rady Programowej Konferencji powołuje dwóch recenzentów spośród Członków Rady Programowej Konferencji. Autorzy i recenzeci nie znają swoich tożsamości (double-blind review proces). Ocena ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia abstraktu lub jego odrzucenia. Sekretarz Rady Programowej odpowiada za cały proces oceny (anonimizacja zgłoszeń/formalna ocena/przedstawienie tekstów Członkom Prezydium/informowanie Autorów o wyniku oceny).

Referaty zakwalifikowane na Konferencję będą musiały być złożone w wersji working papers do 20 kwietnia 2018 r. Finalne wersje referatów do opublikowania będą musiały być złożone do 30 maja 2018 r.

REJESTRACJA

Formularz na stronie internetowej Konferencji.

Organizatorzy przewidują publikację referatów w formie artykułów naukowych.

Teksty Autorów mogą zostać opublikowane w (trzy miejsca publikacji do wyboru dla Autora):

Sprawozdanie z Konferencji zostanie opublikowane w „internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym” (wersja w języku polskim) oraz “Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” (wersja w języku angielskim).

Wszystkie finalne wersje tekstów prosimy przesyłać do Marcina Kraśniewskiego (marcin.krasniewski@unilodz.eu).

Mile widziane jest wcześniejsze zasygnalizowanie miejsca publikacji tekstu (podczas zgłaszania tekstu Organizatorom).

Więcej na stronie internetowej Konferencji

Reportaż z I. edycji Konferencji (24 maja 2017 r., Łódź)

Głównym Partnerem Medialnym jest Portal Biznes Alert

 

 

 © Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016