iKAR nr 4(6) – sprawozdanie z IV. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”

Opublikowano: November 21, 2017 Autor:

Mamy przyjemność poinformować, że w najnowszym numerze “internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego” nr 4(6) opublikowano sprawozdanie z IV. Ogólnopolskie Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, która była zorganizowana z udziałem Fundacji Ius Publicum w Łodzi dn. 26 kwietnia 2017 roku w Łodzi.

Sprawozdanie dostępne jest TUTAJ.

Periodyk „iKAR” jest wydawany przez  Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

„iKAR” 4 (6) został zredagowany przez dr Stefana A. Jareckiego i w całości dotyczy problematyki transportu kolejowego oraz zbiorowego transportu publicznego.

W numerze m.in. tekst autorstwa Marcina Kraśniewskiego (Wiceprezes Fundacji) pt. „Otwarty dostęp w świetle decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego”.

Numer w całości dostępny jest TUTAJ.

Publikacje papierowe CARS są do nabycia w:

Księgarni EKONOMICZNEJ Kazimierz Leki Sp. z o.o.

info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl, tel. (22) 822-90-41

02-094 Warszawa, ul. Grójecka 67

Księgarni Wydziałowej Tomasz Biel

tbiel@wz.uw.edu.pl, (22) 55.34.146; 501.367.976

02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 3

 

Więcej informacji o iKAR znajduje się TUTAJ .

Więcej informacji o Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się TUTAJ.

 

 

Zdjęcie pobrano z: https://ikar.wz.uw.edu.pl/

 © Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016