Konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa konkurencji lub regulacji sektorowej

Opublikowano: June 22, 2013 Autor:

konkursbig

Kierując się wolą wspierania i promowania osiągnięć najlepszych studentów Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum z siedzibą w Warszawie, ogłasza I edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa konkurencji lub regulacji sektorowej „Finis coronat opus”.

–  Władze Fundacji były w tej kwestii jednogłośne. Inicjatywa doskonale wpisuje się w podstawowe założenie Fundacji Ius Publicum jakimi jest wspieranie edukacji prawniczej w Polsce – poinformował Prezes Fundacji dr Mirosław Pawełczyk. – Co więcej, Konkurs wypełnia pewną istotną lukę związaną z docenieniem prac studentów interesujących się regulacją sektorową związaną chociażby z takimi branżami jak kolejnictwo, telekomunikacja, czy energetyka – dopowiada dr Pawełczyk.

Uczestnikami Konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską na kierunku prawo pomiędzy 1 października 2012 r. a 30 września 2013 r.

–  Napisanie i obrona pracy magisterskiej jest zwieńczeniem studiów. Propozycja Fundacji wychodzi poza tę granicę pozwalając autorom najlepszych prac ukoronować swoje dzieła dodatkowym laurem – wygraną w Konkursie Fundacji Ius Publicum. Owidiuszowy Finis coronat opus – koniec wieńczący dzieło – wyjaśnia Wiceprezes Fundacji Maciej M. Sokołowski

Dla Laureatów Konkursu Fundacja ustanawia nagrody:

I. nagrodę honorową Statuetka Fundacji Finis coronat opus za I miejsce w Konkursie oraz nagrodę pieniężną
w wysokości 5000 zł

II. nagrodę honorową Statuetka Fundacji Finis coronat opus za II miejsce w Konkursie oraz nagrodę pieniężną
w wysokości 3000 zł

III. nagrodę honorową Statuetka Fundacji Finis coronat opus za III miejsce w Konkursie oraz nagrodę pieniężną
w wysokości 1000 zł

Laureatów Konkursu wybiera Kapituła biorąc pod uwagę ich poprawność merytoryczną, przydatność praktyczną, znajomość literatury przedmiotu, oryginalność, a także styl i przejrzystość pracy magisterskiej. Zgłoszenia prac konkursowych wraz z kompletem dokumentów, wymienionych w Regulaminie Konkursu należy przesłać na adres: Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, Al. Jerozolimskie 31/5, 00-508 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs”, w terminie do 1 października 2013 r. włącznie.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 1 grudnia 2013 r. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Patronat nad konkursem objęły znane i cenione portale internetowe, m.in: wolterskluwer.pl, student.lex.pl, prawnik.pl, e-prawnik.pl, prawoprosto.pl czy studia.net.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej:

Pobierz Formularz Zgłoszeniowy

 

 © Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016