Konstytucja Biznesu – nowe doświadczenia

Opublikowano: November 12, 2018 Autor:

Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Konstytucja biznesu – nowe doświadczenia”, która odbędzie się 27 listopada 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konferencja jest organizowana pod kierunkiem prof. n. dr hab. Mirosława Pawełczyka (Prezes Fundacji, Uniwersytet Śląski) przy współpracy m.in. z Polskim Towarzystwem Gospodarczym. Niniejsze przedsięwzięcie wpisuje się w  cykl konferencji prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze, pn. „Polscy przedsiębiorcy mówią o…”.

Program Konferencji dostępny jest TUTAJ

Niniejsza konferencja będzie sposobnością do przeanalizowania nowych regulacji w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, która w ocenie ich twórców ma przynieść pozytywny oddźwięk wśród przedsiębiorców. Powinna bowiem ułatwić podjęcie działalności gospodarczej oraz ma w swojej istocie zmienić stosunek organów administracji publicznej do przedsiębiorców. Z uwagi na datę konferencji, a to kilka miesięcy po wejściu w życie pakietu ustaw zwanych „Konstytucją Biznesu”, uczestnicy będą chcieli podzielić się nowymi doświadczeniami w sferze stosowania nowych przepisów.

W skład Rady Programowej Konferencji wchodzą wybitni przedstawiciele nauki prawa, w tym współtwórcy pakietu ustaw „Konstytucja dla Biznesu”. Podczas Konferencji głos zabiorą m.in. przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, administracji państwowej, samorządów prawniczych, a także przedsiębiorcy. Wykład otwierający Konferencję wygłosi główny organizator wydarzenia oraz jeden ze współtwórców „Konstytucji dla Biznesu” prof. Mirosław Pawełczyk. Głos zabiorą również dr hab. Rafał Stankiewicz (Wiceprezes Fundacji, Uniwersytet Warszawski) oraz Marcin Kraśniewski (Wiceprezes Fundacji, Uniwersytet Łódzki).

Konferencja opiera się na wystąpieniach w formie referatów i paneli dyskusyjnych.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Zgłoszenia udziału można dokonywać za pośrednictwem formularza znajdującego się TUTAJ  

 © Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016