Dr hab. Rafał Stankiewicz – Wiceprezes Zarządu

Rafał StankiewiczDr hab. Rafał Stankiewicz –  pracownik Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; radca prawny; wspólnik w kancelarii prawnej „Stankiewicz i Wspólnicy”. Członek Krajowej Rady Radców Prawnych oraz członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Członek Rady Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Absolwent studiów prawniczych, ekonomicznych i politologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził badania naukowe na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech.

Członek European Law Institute w Wiedniu. Jest również członkiem stowarzyszonym Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Wydziale Zarządzania UW. Pełni funkcje członka Rady Programowej Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Zasiada w Radzie Naukowej czasopisma „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”. Były pełnomocnik procesowy Krajowej Rady Notarialnej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz sądami administracyjnymi.

Arbiter ad hoc w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Ekspert komisji parlamentarnych w trakcie prac legislacyjnych nad szeregiem ustaw, współautor kilkunastu projektów ustaw i rozporządzeń. Brał udział w modernizacji struktur organizacyjnych kilku urzędów centralnych, pełnił również funkcje doradcze  dla szefów urzędów centralnych.

Specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie farmaceutycznym, prawie sektorów infrastrukturalnych, prawie oraz postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, jak również unijnym prawie gospodarczym. Autor ponad 140 publikacji naukowych. Współautor i współredaktor szeregu komentarzy prawniczych, w tym komentarzy do  Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o rezerwach strategicznych i innych. Współautor Systemu Prawa Administracyjnego oraz Systemu Prawa Prywatnego.© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016