II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym” FOTORELACJA

Opublikowano: May 8, 2018 Autor:

W dniu 26 kwietnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej sektorowi energetycznemu pt. „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”.

Głównym Organizatorem Konferencji było Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego, kierowane przez Marcina Kraśniewskiego. Konferencja została objęta Honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Partnerem Strategicznym Konferencji było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Współorganizatorami Konferencji byli Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie. Złotym Partnerem Konferencji był Bank Ochrony Środowiska, Srebrnymi Partnerami Ernst & Young oraz Instytut Prawa Gospodarczego, a Brązowym Partnerem Silesia Energy Group. Patronat honorowy sprawował Prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem Merytorycznym była międzynarodowa organizacja Association of Corporate Counsel Europe, natomiast Partnerem Regionalnym Kancelaria C/M/S. Partnerem Wydawniczym Wydawnictwo Ius Publicum. Głównym Parterem Medialnym był Portal Biznes Alert.

Zamiarem drugiej edycji Konferencji było zgromadzenie na Uniwersytecie Łódzkim najwybitniejszych przedstawicieli nauki oraz biznesu z sektora energetycznego w celu wymiany doświadczeń i poglądów na temat aktualnych zmian zachodzących w tym sektorze.

Konferencja pt. „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”, zajęła się aktualną problematyką polskiego sektora energetycznego. W ramach paneli dyskutowano na takie tematy jak: bezpieczeństwo energetyczne, rynek mocy, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska, ochrona konsumentów czy elektromobilność. Wybrane zagadnienia przyciągnęły do murów Szkoły Prawa Uniwersytetu Łódzkiego studentów z całej Polski oraz wzbudziły zainteresowanie lokalnych mediów.

Konferencje otworzył Wojewoda Łódzki prof. dr hab. Zbigniew Rau, który odczytał list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawickiego. W otwarciu udział wzięli także prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak (Uniwersytet Łódzki), prof. n. dr hab. Mirosław Pawełczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum), dr Marzena Czarnecka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowiacach, ACC Europe) oraz Marcin Kraśniewski (Uniwersytet Łódzki, Organizator Konferencji). Podczas Konferencji odczytano również list skierowany do uczestników od Ministra dr Piotra Naimskiego (Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej).

W poszczególnych panelach głos zabrali m.in. prof. n. dr hab. Bartłomiej Nowak (Akademia Leona Koźmińskiego, Przewodniczący Rady Nadzorczej PGNiG S.A), Piotr Woźniak (Prezes Zarządu PGNiG S.A.), Maciej Małecki (Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa), Paweł Ostrowski ( Wiceprezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii), dr Zdzisław Muras (Urząd Regulacji Energetyki) dr Łukasz Grzejdziak (Uniwersytet Łódzki).

Sprawozdanie z Konferencji zostanie opublikowane w „internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym” oraz „Yearbook Antitrust and Regulatory Studies”.© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016