Aktualności

Przedsiębiorca zagraniczny w Polsce. Aspekty prawne – ZAPOWIEDŹ

Opublikowano:August 7, 2013 Autor: iuspublicum

Prezentujemy Państwu publikację “Przedsiębiorca zagraniczny w Polsce. Aspekty prawne” zawierającą dogłębną analizę pojęcia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych na terenie RP oraz wskazującą na przesłanki, które decydują o statusie przedsiębiorcy zagranicznego w zakresie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium RP. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, w której postaramy się przedstawić różnice pomiędzy oddziałem a […]

Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym

Opublikowano:July 27, 2013 Autor: iuspublicum

Niniejsza publikacja jest monografią traktującą o węzłowych zagadnieniach współczesnego prawa energetycznego, a zawarte w niej ustalenia i wnioski mają istotne znaczenie tak dla teorii, jak i praktyki.  Książka została wydana pod redakcją prof. dra. hab. Anny Walaszek – Pyzioł. Autorami są wybitni specjaliści z zakresu prawa energetycznego reprezentujący ośrodki akademickie, organy administracji rządowej i sektorowe organy […]

Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B.

Opublikowano:July 17, 2013 Autor: iuspublicum

Tom 8B to publikacja, która ukazała się pod redakcją naukową prof. zw. dra. hab. Romana Hausera, prof. dra. hab. Zygmunta Niewiadomskiego i prof. dra. hab. Andrzeja Wróbla. Stanowi ona drugą część opracowania poświęconego publicznemu prawu gospodarczemu. W rozdziale VI powzięto temat struktury podmiotowej państwowego sektora gospodarczego, omawiając kryteria wyodrębnienia publicznego sektora gospodarczego. W tym rozdziale […]

Klimat ma Obama – spojrzenie Dr. Macieja M. Sokołowskiego

Opublikowano:July 5, 2013 Autor: iuspublicum

Głośne wystąpienie Baracka Obamy na Uniwersytecie w Georgetown spotkało się z pewnym odzewem na świecie i w Polsce. Co konkretnie powiedział Prezydent Obama? Jakie ma plany względem energetyki konwencjonalnej i odnawialnej? Czego oczekuje od Kongresu i amerykańskich przedsiębiorców? Co ma do zaproponowania światu i USA? [...]

Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Prawniczej

Opublikowano:July 3, 2013 Autor: iuspublicum

  W maju 2013 roku z inicjatywy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach , odbyła się dziewiąta edycja Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy Prawniczej. Wydarzenie to, co roku spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów Śląska, o czym świadczy dotychczasowa frekwencja. Już ponad trzy tysiące studentów z sześciu śląskich uczelni wzięło udział w Konkursie. W pierwszym etapie […]

O genezie powstania, działalności i planach Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum. Rozmowa z Prezesem Zarządu Fundacji dr. Mirosławem Pawełczykiem.

Opublikowano:June 27, 2013 Autor: iuspublicum

Skąd wzięła się idea utworzenia Fundacji? Pomysł stworzenia Fundacji to próba połączenia dwóch istotnych elementów tworzących środowisko prawnicze: teorii, zamkniętej w murach uniwersytetów i praktyki, zawieszonej pomiędzy kancelariami, a salami sądowymi. Fundacja ma wypełniać istniejącą między nimi lukę, budując płaszczyznę do dyskusji o prawie. Fundacja jednak nie zajmuje się prawem, jako całością. Wyraźnie odwołuje się do prawa publicznego. Zgadza się. Ius publicum – prawo publiczne jest zasadniczym obszarem, na którym zamierzamy koncentrować nasze działania. To właśnie sfera publiczna rozumiana przez pryzmat państwa leży w naszym zainteresowaniu. Chodzi tu o państwo tworzące warunki do prowadzenia aktywności gospodarczej, państwo oddziałujące na rynek, państwo regulujące pewne branże, dążące do zaistnienia w ich ramach konkurencji. Jako Fundacja zamierzamy się temu przyglądać, analizując, doradzając i debatując [...]

Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych II (red. Mirosław Pawełczyk, Maciej M. Sokołowski)

Opublikowano:June 24, 2013 Autor: iuspublicum

“Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wybrane zagadnienia infrastrukturalne”. To najnowsza publikacja redagowana przez dra. Mirosława Pawełczyka i Macieja M. Sokołowskiego. Książka ukazała się drukiem Wydawnictwa A. Marszałek przy wsparciu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, stając się równocześnie pozycją książkową Biblioteki Fundacji. Publikacja to zbiorowe dzieło zespołu autorów reprezentujących m.in. Szkołę Główną Handlową […]

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa konkurencji lub regulacji sektorowej

Opublikowano:June 22, 2013 Autor: iuspublicum

Kierując się wolą wspierania i promowania osiągnięć najlepszych studentów Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum z siedzibą w Warszawie, ogłasza I edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa konkurencji lub regulacji sektorowej „Finis coronat opus”. –Władze Fundacji były w tej kwestii jednogłośne. Inicjatywa doskonale wpisuje się w podstawowe założenie Fundacji Ius Publicum jakimi jest wspieranie edukacji prawniczej w Polsce – poinformował Prezes Fundacji dr Mirosław Pawełczyk. – Co więcej, Konkurs wypełnia pewną istotną lukę związaną z docenieniem prac studentów interesujących się regulacją sektorową związaną chociażby z takimi branżami jak kolejnictwo, telekomunikacja, czy energetyka – dopowiada dr Pawełczyk. Uczestnikami Konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską na kierunku prawo pomiędzy 1 października 2012 r. a 30 września 2013 r.© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016