Aktualności

Kontakt – informacja pilna

Opublikowano:September 30, 2013 Autor: iuspublicum

Ze względu na nieobecność Pani Joanny Tabeńskiej w dniach od 1.10.2013 do 9.10.2013, w sprawie nadsyłania prac konkursowych lub w innych sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z Panią Klaudią Masoń (fundacja@iuspublicum.pl, tel. 788 188 245).

Reforma cen gazu we Włoszech

Opublikowano:September 29, 2013 Autor: iuspublicum

Od 1 października 2013 roku wejdzie w życie nowy sposób obliczania cen gazu opracowany przez Urząd celem przekazania korzyści dla konsumentów z uwzględnieniem zmian na rynkach hurtowych w kraju i na arenie międzynarodowej. Nowa metoda będzie miała zastosowanie do wszystkich umów dotyczących dostaw krajowych odbiorców (których ceny są aktualizowane co ​​trzy miesiące przez organ), co nie pozostanie bez wpływu na obowiązujące umowy na wolnym rynku , które często mają ceny preferencyjnie ustalone przez Urząd. [czytaj dalej...]

Biblioteka Ius Publicum poleca: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część czwarta.

Opublikowano:September 29, 2013 Autor: iuspublicum

„Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część czwarta” to kolejna wieloautorska publikacja wydana dzięki staraniom władz i pracowników Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Zawarte w niniejszej pozycji teksty dotyczą różnych dziedzin prawa (m.in. prawa karnego materialnego i procesowego, prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, socjologii prawa), co rzutuje na różnorodność […]

Biblioteka Ius Publicum poleca: Problemy prawne związane z nielegalnym poborem energii

Opublikowano:September 28, 2013 Autor: iuspublicum

Autor: red. nauk. Grzegorz Matusik, red. nauk. Mariusz Śladkowski  Wydawnictwo: C. H. BECK Wykaz skrótów Słowo wstępne Notki o Autorach Część I. Zagadnienia wstępne oraz problematyka publicznoprawna nielegalnego poboru energii Pojęcia podstawowe prawa energetycznego w kontekście nielegalnego poboru energii elektrycznej (Tomasz Ogłódek) 1. Prawo energetyczne – cel i kryterium wyodrębnienia gałęzi prawa 2. Artykuł 57 […]

Pozostało już tylko kilka dni na zgłaszanie prac konkursowych. Nie czekaj. Aplikuj!

Opublikowano:September 26, 2013 Autor: iuspublicum

Już tylko kilka dni pozostało do zgłaszania prac konkursowych w ramach I edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa konkurencji lub regulacji sektorowej „Finis coronat opus”.  Przypominamy, że uczestnikami Konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską na kierunku prawo w okresie od 1 października 2012 r. do 30 września 2013 r. […]

Kontakt w sprawie konkursu i w innych sprawach organizacyjnych

Opublikowano:September 25, 2013 Autor: iuspublicum

W sprawie konkursu na najlepszą pracę magisterską oraz w innych sprawach organizacyjnych uprzejmie prosimy kontaktować się bezpośrednio z następującymi osobami: Klaudia Masoń fundacja@iuspublicum.pl 788 188 245 Joanna Tabeńska tabenska@iuspublicum.pl 783 800 888

Poczta internetowa Fundacji – rozwiązanie problemów technicznych.

Opublikowano:September 23, 2013 Autor: iuspublicum

Informujemy, że wszelkie dotychczasowe problemy techniczne związane z pocztą internetową Fundacji zostały rozwiązane. Wszystkie wysłane wiadomości, pomimo zwrotek, jakie Państwo otrzymywali, docierały na adres Fundacji.

Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego

Opublikowano:September 21, 2013 Autor: iuspublicum

Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum objęła swym patronatem Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego. Wydarzenie to będzie miało miejce w dniach 22-25 września 2013 r. w Ustroniu. Organizatorem Zjazdu jest Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ufamy, że zaproponowany tytuł Konferencji „25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe” stanowić będzie wdzięczne pole do wymiany poglądów i spostrzeżeń na temat szeroko rozumianych regulacji w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na przestrzeni ćwierćwiecza funkcjonowania systemu wolnorynkowego w Polsce. Czytaj dalej...

Krok w stronę europejskości Polskiej Fundacji Ius Publicum. Nowi partnerzy zagraniczni.

Opublikowano:September 12, 2013 Autor: iuspublicum

Mamy wielki zaszczyt oznajmić, że partnerami Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum zostały dwa włoskie podmioty: - Autorita energia e il gas - Urząd ds. Energii Elektrycznej i Gazu - Autorita Garante Della Concorenzza E Dell Mercato - Urząd Ochrony Konkurencji i Rynku Biorąc pod uwagę profil działalności i wyznaczone cele zarówno Fundacji, jak i prezentowanych podmiotów, jesteśmy przekonani, że nasza współpraca będzie przebiegać owocnie i z korzyścią dla społeczeństwa zarówno polskiego, jak i społeczeństw europejskich. Czytaj dalej...

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce – ZAPOWIEDŹ

Opublikowano:August 19, 2013 Autor: iuspublicum

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce to książka nowej serii wydawnictwa C.H. Beck, której partnerem jest Fundacja Ius Publicum. Współautorem książki jest dr Mirosław Pawełczyk. Prawo gospodarcze publiczne w pigułce: to wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa gospodarczego publicznego, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu, jest dedykowane studentom prawa do nauki i powtórki przed egzaminami na studiach, a także osobom przygotowującym się do egzaminów wstępnych na aplikacje, charakteryzuje się zwięzłym ujęciem tematu - zawiera najistotniejsze informacje, bez zbędnych opisów, gwarantuje szybkie przyswojenie wiedzy - tabele, wykresy, wyróżnienia, jest poręcznego formatu - zawsze możesz ją mieć przy sobie i uczyć się w każdym miejscu i czasie! [...]© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016