Aktualności

Poczta internetowa Fundacji – rozwiązanie problemów technicznych.

Opublikowano:September 23, 2013 Autor:

Informujemy, że wszelkie dotychczasowe problemy techniczne związane z pocztą internetową Fundacji zostały rozwiązane. Wszystkie wysłane wiadomości, pomimo zwrotek, jakie Państwo otrzymywali, docierały na adres Fundacji.

Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego

Opublikowano:September 21, 2013 Autor:

Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum objęła swym patronatem Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego. Wydarzenie to będzie miało miejce w dniach 22-25 września 2013 r. w Ustroniu. Organizatorem Zjazdu jest Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Ufamy, że zaproponowany tytuł Konferencji „25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe” stanowić będzie wdzięczne pole do wymiany poglądów i spostrzeżeń na temat szeroko rozumianych regulacji w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na przestrzeni ćwierćwiecza funkcjonowania systemu wolnorynkowego w Polsce. Czytaj dalej...

Krok w stronę europejskości Polskiej Fundacji Ius Publicum. Nowi partnerzy zagraniczni.

Opublikowano:September 12, 2013 Autor:

Mamy wielki zaszczyt oznajmić, że partnerami Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum zostały dwa włoskie podmioty: - Autorita energia e il gas - Urząd ds. Energii Elektrycznej i Gazu - Autorita Garante Della Concorenzza E Dell Mercato - Urząd Ochrony Konkurencji i Rynku Biorąc pod uwagę profil działalności i wyznaczone cele zarówno Fundacji, jak i prezentowanych podmiotów, jesteśmy przekonani, że nasza współpraca będzie przebiegać owocnie i z korzyścią dla społeczeństwa zarówno polskiego, jak i społeczeństw europejskich. Czytaj dalej...

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce – ZAPOWIEDŹ

Opublikowano:August 19, 2013 Autor:

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce to książka nowej serii wydawnictwa C.H. Beck, której partnerem jest Fundacja Ius Publicum. Współautorem książki jest dr Mirosław Pawełczyk. Prawo gospodarcze publiczne w pigułce: to wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa gospodarczego publicznego, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu, jest dedykowane studentom prawa do nauki i powtórki przed egzaminami na studiach, a także osobom przygotowującym się do egzaminów wstępnych na aplikacje, charakteryzuje się zwięzłym ujęciem tematu - zawiera najistotniejsze informacje, bez zbędnych opisów, gwarantuje szybkie przyswojenie wiedzy - tabele, wykresy, wyróżnienia, jest poręcznego formatu - zawsze możesz ją mieć przy sobie i uczyć się w każdym miejscu i czasie! [...]

Przedsiębiorca zagraniczny w Polsce. Aspekty prawne – ZAPOWIEDŹ

Opublikowano:August 7, 2013 Autor:

Prezentujemy Państwu publikację “Przedsiębiorca zagraniczny w Polsce. Aspekty prawne” zawierającą dogłębną analizę pojęcia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych na terenie RP oraz wskazującą na przesłanki, które decydują o statusie przedsiębiorcy zagranicznego w zakresie podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium RP. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, w której postaramy się przedstawić różnice pomiędzy oddziałem a […]

Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym

Opublikowano:July 27, 2013 Autor:

Niniejsza publikacja jest monografią traktującą o węzłowych zagadnieniach współczesnego prawa energetycznego, a zawarte w niej ustalenia i wnioski mają istotne znaczenie tak dla teorii, jak i praktyki.  Książka została wydana pod redakcją prof. dra. hab. Anny Walaszek – Pyzioł. Autorami są wybitni specjaliści z zakresu prawa energetycznego reprezentujący ośrodki akademickie, organy administracji rządowej i sektorowe organy […]

Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B.

Opublikowano:July 17, 2013 Autor:

Tom 8B to publikacja, która ukazała się pod redakcją naukową prof. zw. dra. hab. Romana Hausera, prof. dra. hab. Zygmunta Niewiadomskiego i prof. dra. hab. Andrzeja Wróbla. Stanowi ona drugą część opracowania poświęconego publicznemu prawu gospodarczemu. W rozdziale VI powzięto temat struktury podmiotowej państwowego sektora gospodarczego, omawiając kryteria wyodrębnienia publicznego sektora gospodarczego. W tym rozdziale […]

Klimat ma Obama – spojrzenie Dr. Macieja M. Sokołowskiego

Opublikowano:July 5, 2013 Autor:

Głośne wystąpienie Baracka Obamy na Uniwersytecie w Georgetown spotkało się z pewnym odzewem na świecie i w Polsce. Co konkretnie powiedział Prezydent Obama? Jakie ma plany względem energetyki konwencjonalnej i odnawialnej? Czego oczekuje od Kongresu i amerykańskich przedsiębiorców? Co ma do zaproponowania światu i USA? [...]

Międzyuczelniany Konkurs Wiedzy Prawniczej

Opublikowano:July 3, 2013 Autor:

  W maju 2013 roku z inicjatywy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach , odbyła się dziewiąta edycja Międzyuczelnianego Konkursu Wiedzy Prawniczej. Wydarzenie to, co roku spotyka się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów Śląska, o czym świadczy dotychczasowa frekwencja. Już ponad trzy tysiące studentów z sześciu śląskich uczelni wzięło udział w Konkursie. W pierwszym etapie […]

O genezie powstania, działalności i planach Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum. Rozmowa z Prezesem Zarządu Fundacji dr. Mirosławem Pawełczykiem.

Opublikowano:June 27, 2013 Autor:

Skąd wzięła się idea utworzenia Fundacji? Pomysł stworzenia Fundacji to próba połączenia dwóch istotnych elementów tworzących środowisko prawnicze: teorii, zamkniętej w murach uniwersytetów i praktyki, zawieszonej pomiędzy kancelariami, a salami sądowymi. Fundacja ma wypełniać istniejącą między nimi lukę, budując płaszczyznę do dyskusji o prawie. Fundacja jednak nie zajmuje się prawem, jako całością. Wyraźnie odwołuje się do prawa publicznego. Zgadza się. Ius publicum – prawo publiczne jest zasadniczym obszarem, na którym zamierzamy koncentrować nasze działania. To właśnie sfera publiczna rozumiana przez pryzmat państwa leży w naszym zainteresowaniu. Chodzi tu o państwo tworzące warunki do prowadzenia aktywności gospodarczej, państwo oddziałujące na rynek, państwo regulujące pewne branże, dążące do zaistnienia w ich ramach konkurencji. Jako Fundacja zamierzamy się temu przyglądać, analizując, doradzając i debatując [...]© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016