Aktualności

O genezie powstania, działalności i planach Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum. Rozmowa z Prezesem Zarządu Fundacji dr. Mirosławem Pawełczykiem.

Opublikowano:June 27, 2013 Autor: iuspublicum

Skąd wzięła się idea utworzenia Fundacji? Pomysł stworzenia Fundacji to próba połączenia dwóch istotnych elementów tworzących środowisko prawnicze: teorii, zamkniętej w murach uniwersytetów i praktyki, zawieszonej pomiędzy kancelariami, a salami sądowymi. Fundacja ma wypełniać istniejącą między nimi lukę, budując płaszczyznę do dyskusji o prawie. Fundacja jednak nie zajmuje się prawem, jako całością. Wyraźnie odwołuje się do prawa publicznego. Zgadza się. Ius publicum – prawo publiczne jest zasadniczym obszarem, na którym zamierzamy koncentrować nasze działania. To właśnie sfera publiczna rozumiana przez pryzmat państwa leży w naszym zainteresowaniu. Chodzi tu o państwo tworzące warunki do prowadzenia aktywności gospodarczej, państwo oddziałujące na rynek, państwo regulujące pewne branże, dążące do zaistnienia w ich ramach konkurencji. Jako Fundacja zamierzamy się temu przyglądać, analizując, doradzając i debatując [...]

Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych II (red. Mirosław Pawełczyk, Maciej M. Sokołowski)

Opublikowano:June 24, 2013 Autor: iuspublicum

“Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wybrane zagadnienia infrastrukturalne”. To najnowsza publikacja redagowana przez dra. Mirosława Pawełczyka i Macieja M. Sokołowskiego. Książka ukazała się drukiem Wydawnictwa A. Marszałek przy wsparciu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, stając się równocześnie pozycją książkową Biblioteki Fundacji. Publikacja to zbiorowe dzieło zespołu autorów reprezentujących m.in. Szkołę Główną Handlową […]

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa konkurencji lub regulacji sektorowej

Opublikowano:June 22, 2013 Autor: iuspublicum

Kierując się wolą wspierania i promowania osiągnięć najlepszych studentów Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum z siedzibą w Warszawie, ogłasza I edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa konkurencji lub regulacji sektorowej „Finis coronat opus”. –Władze Fundacji były w tej kwestii jednogłośne. Inicjatywa doskonale wpisuje się w podstawowe założenie Fundacji Ius Publicum jakimi jest wspieranie edukacji prawniczej w Polsce – poinformował Prezes Fundacji dr Mirosław Pawełczyk. – Co więcej, Konkurs wypełnia pewną istotną lukę związaną z docenieniem prac studentów interesujących się regulacją sektorową związaną chociażby z takimi branżami jak kolejnictwo, telekomunikacja, czy energetyka – dopowiada dr Pawełczyk. Uczestnikami Konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską na kierunku prawo pomiędzy 1 października 2012 r. a 30 września 2013 r.© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016