Aktualności

Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych II (red. Mirosław Pawełczyk, Maciej M. Sokołowski)

Opublikowano:June 24, 2013 Autor:

“Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wybrane zagadnienia infrastrukturalne”. To najnowsza publikacja redagowana przez dra. Mirosława Pawełczyka i Macieja M. Sokołowskiego. Książka ukazała się drukiem Wydawnictwa A. Marszałek przy wsparciu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, stając się równocześnie pozycją książkową Biblioteki Fundacji. Publikacja to zbiorowe dzieło zespołu autorów reprezentujących m.in. Szkołę Główną Handlową […]

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa konkurencji lub regulacji sektorowej

Opublikowano:June 22, 2013 Autor:

Kierując się wolą wspierania i promowania osiągnięć najlepszych studentów Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum z siedzibą w Warszawie, ogłasza I edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa konkurencji lub regulacji sektorowej „Finis coronat opus”. –Władze Fundacji były w tej kwestii jednogłośne. Inicjatywa doskonale wpisuje się w podstawowe założenie Fundacji Ius Publicum jakimi jest wspieranie edukacji prawniczej w Polsce – poinformował Prezes Fundacji dr Mirosław Pawełczyk. – Co więcej, Konkurs wypełnia pewną istotną lukę związaną z docenieniem prac studentów interesujących się regulacją sektorową związaną chociażby z takimi branżami jak kolejnictwo, telekomunikacja, czy energetyka – dopowiada dr Pawełczyk. Uczestnikami Konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę magisterską na kierunku prawo pomiędzy 1 października 2012 r. a 30 września 2013 r.© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016