Aktualności

Monografia “Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy”

Opublikowano:August 26, 2016 Autor:

Kolejną książką wydaną przez Wydawnictwo Fundacji Ius Publicum jest monografia “Regulacja i ochrona konsumentów w sektorze transportu kolejowego – wybrane problemy” pod redakcją prof. UŚ dr hab. Mirosława Pawełczyka, która jest drugą publikacją Fundacji dotyczącą regulacji i ochrony praw konsumentów w sektorze transportu kolejowego. Oddajemy do rąk czytelników drugą książkę dotyczącą regulacji i ochrony konsumentów w sektorze […]

Publikacja „Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski”

Opublikowano:August 24, 2016 Autor:

Informujemy, iż ukazała się publikacja pt. „Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski” autorstwa dr hab. Rafała Stankiewicza (Wiceprezes Zarządu Fundacji Ius Publicum). Publikacja „Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski” jest pierwszą w polskiej literaturze przedmiotu monografią poświęconą przedstawieniu wszystkich zagadnień związanych z wpływem prawa unijnego na obszar szeroko rozumianego […]

Publikacja „Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki”

Opublikowano:August 23, 2016 Autor:

Zachęcamy do lektury nowej publikacji dr hab. Filipa Elżanowskiego (Członek Rady Naukowej Fundacji Ius Publicum) pt. „Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki”. W książce przedstawiono specyfikę prawa energetycznego materialnego i istotę prawa administracyjnego procesowego oraz powiązano te zagadnienia w procesie analizy sytuacji przedsiębiorstw energetycznych. Jest to jedyna publikacja na rynku, która […]

Doktor Marlena Jankowska konsultantem Polskiej Agencji Kosmicznej!

Opublikowano:August 22, 2016 Autor:

  Mamy zaszczyt poinformować, że członek Rady Naukowej Fundacji Ius Publicum Pani Doktor Marlena Jankowska będzie współpracowała w charakterze konsultanta z Polską Agencją Kosmiczną. Polska Agencja Kosmiczna tworzy bazę ekspertów, z którymi będzie współpracować między innymi w zakresie doradztwa specjalistycznego, projektów edukacyjnych, ekspertyz technologicznych oraz wniosków i ogłaszanych konkursów. Współpracę z Agencją mogą nawiązać specjaliści reprezentujący […]

III. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA z cyklu “Reforma prawa zamówień publicznych” nt. “Strategiczne zamówienia publiczne”, 29-30 września 2016 r.

Opublikowano:August 10, 2016 Autor:

Serdecznie zapraszamy na III. MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ z cyklu “Reforma prawa zamówień publicznych” nt. “Strategiczne zamówienia publiczne”, która odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.   Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum jest partnerem wydarzenia. Gośćmi Honorowymi konferencji będą światowej sławy specjaliści w dziedzinie zamówień […]

Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich – relacja z III edycji konferencji

Opublikowano:June 6, 2016 Autor:

Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum po raz trzeci była współorganizatorem Konferencji „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”. Warto podkreślić, że wydarzenie zostało zainicjowane przez prof. UŚ dr hab. Mirosława Pawełczyka w 2014 r. w Katowicach.  W dniu 25 maja 2016 r. w Sali Rady Wydziału na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu […]

Prawne aspekty funkcjonowania i opodatkowania sektora wydobywczego oraz energetycznego w Polsce

Opublikowano:June 6, 2016 Autor:

W dniach 10 czerwca 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawne aspekty funkcjonowania i opodatkowania sektora wydobywczego oraz energetycznego w Polsce” Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicium sprawuje patronat honorowy nad Konferencją. Organizatorem Konferencji jest Koło Naukowe Prawa Spółek UMCS. Szczegółowe informacje […]

Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Sportowa Działalność Gospodarcza

Opublikowano:June 6, 2016 Autor:

Prezes Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk sprawował patronat honorowy nad Ogólnopolską Konferencją Naukową „Sportowa działalność gospodarcza”, która odbyła się 27 kwietnia 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat honorowy nad Konferencją sprawował także Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek.   Konferencja […]

Ukazał się nowy komentarz do prawa restukturyzacyjnego

Opublikowano:June 2, 2016 Autor:

Właśnie ukazała się ważna publikacja z zakresu prawa gospodarczego – Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, której jednym ze współautorów jest Prezes Fundacji IUS PUBLICUM prof. Mirosław Pawełczyk. W książce szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin prawa (w tym prawa pomocy publicznej i rachunkowości) szczegółowo, a zarazem w sposób praktyczny omówiło obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. przepisy […]

Posługiwanie się nieistniejącą nazwą przedsiębiorstwa narusza zbiorowe interesy konsumentów

Opublikowano:May 31, 2016 Autor:

Przedsiębiorca posługujący się w ulotkach reklamowych nazwą „kancelaria” naruszył zdaniem sądu zbiorowe interesy konsumentów. Przedsiębiorca ten oferował klientom po 65 roku życia tzw. hipotekę odwróconą, czyli dożywotnie utrzymanie w zamian za przekazanie praw do mieszkania lub domu. Posługiwanie się nazwą „kancelaria” miało wzbudzać zaufanie starszych osób i skłaniać te osoby do zawarcia umowy. Więcej na […]© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016