Aktualności

Mirosław Pawełczyk nominowany do nagrody CARS 2015

Opublikowano:August 7, 2015 Autor:

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego po raz kolejny przyznaje nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie prawa i ekonomii regulacji sektorów infrastrukturalnych. W tegorocznej edycji konkursu jedną z pięciu osób nominowanych do Nagrody CARS jest dr hab. Mirosław Pawełczyk. Nagroda CARS jest przyznawana za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie prawa lub ekonomii ochrony […]

Większa integralność i przejrzystość hurtowego rynku energii

Opublikowano:July 24, 2015 Autor:

Sejm uchwalił nowelizację Prawa energetycznego, która ma ułatwić eliminowanie nieuczciwych praktyk giełdowych i spekulacji cenami towarów energetycznych. Zmiany mają wpłynąć korzystnie na pozostałych uczestników rynku energii. Ustawa dostosowuje polskie prawo do rozporządzenia europejskiego 1227/2011 z października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (tzw. rozporządzenie REMIT). Aby zapewnić wykonywanie obowiązków wynikających z […]

Nowe fundusze na modernizację taboru pasażerskiego

Opublikowano:July 17, 2015 Autor:

Sejm przyjął zamiany w ustawie o Funduszu Kolejowym, które przewidują że w latach 2016-2020 środki z tego funduszu będą mogły być przeznaczone na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zakupów, modernizacji oraz napraw pociągów pasażerskich. Środki przeznaczone na modernizację taboru pasażerskiego to 110 mln zł rocznie. Z tej kwoty 100 mln zł zostanie podzielone pomiędzy województwa […]

Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich – sprawozdanie z konferencji

Opublikowano:June 22, 2015 Autor:

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich (Łódź, 18 marca 2015 r.). Sprawozdanie jest dostępne TUTAJ.  

Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych będą sprzedawane na aukcjach

Opublikowano:June 12, 2015 Autor:

Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy, która zakłada że podstawowym sposobem dystrybucji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych będzie sprzedaż na aukcjach. Projekt zakłada stopniowe odchodzenie od darmowego przydziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na rzecz systemu aukcyjnego. Projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wprowadza m.in. możliwość sprzedaży uprawnień do emisji na […]

Utrata paragonu nie oznacza utraty prawa do reklamacji

Opublikowano:May 22, 2015 Autor:

Sprzedawca nie może w żaden sposób ograniczać prawa konsumenta do reklamacji.   Nie wolno mu też sugerować, że nie będzie możliwości jej złożenia w przypadku utraty paragonu – przypominał UOKiK w decyzji wydanej w sprawie Auchan Polska. Postępowanie UOKiK przeciwko Auchan Polska zostało wszczęte w marcu, po ustaleniu, że spółka umieszczała na paragonach informację: Paragon jest […]

Ustawa o OZE weszła w życie

Opublikowano:May 8, 2015 Autor:

W tym tygodniu weszła w życie ustawa o odnawialnych źródłach energii. Jej celem jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Ustawa, która weszła w życie 4 maja, umożliwia m.in. kształtowanie mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła, chłodu lub biogazu rolniczego w instalacjach OZE, a także wykorzystanie na cele energetyczne […]

Szybsza kontrola koncentracji dzięki nowym przepisom

Opublikowano:April 30, 2015 Autor:

Szybsze wydawanie decyzji w sprawach kontroli koncentracji – to pierwszy widoczny efekt znowelizowania ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Średni czas trwania postępowań dotyczących fuzji i przejęć w pierwszych trzech miesiącach obowiązywania nowej ustawy –  tj. od 18 stycznia do 17 kwietnia 2015 r.- wyniósł 28 dni. Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która […]

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów skierowano do konsultacji społecznych

Opublikowano:April 17, 2015 Autor:

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego to wspólna inicjatywa Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości oraz UOKiK. Głównym celem zmian w przepisach jest wzmocnienie ochrony konsumentów na rynku finansowym oraz zmiany dotyczące modelu abstrakcyjnej kontroli postanowień wzorców umów. Ze względu na skomplikowany charakter produktów oferowanych na tym rynku konsumenci są szczególnie […]

Zobacz relację z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przedsiębiorcy przesyłowi – prawo i infrastruktura”

Opublikowano:April 11, 2015 Autor:

W czwartek 9 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorcy przesyłowi – prawo i infrastruktura”. Konferencja była okazją do omówienia prawnych i praktycznych dylematów związanych z dostarczaniem odbiorcom energii, gazu oraz wody. W imieniu władz dziekańskich konferencję otworzyła Pani dr hab. Joanna Jagoda. W imieniu organizatorów gości przywitał […]© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016