Aktualności

Przedstawiamy program szczegółowy konferencji: “Przedsiębiorcy przesyłowi – prawo i infrastruktura”

Opublikowano:March 31, 2015 Autor:

9 kwietnia w Katowicach odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorcy przesyłowi – prawo i infrastruktura”. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program tego wydarzenia.                                               fot. freeimages.com

Zgoda na koncentrację w górnictwie

Opublikowano:March 25, 2015 Autor:

Przejęcie części mienia Kompanii Węglowej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń  nie będzie miało negatywnego wpływu na konkurencję. UOKiK wydał zgodę na koncentrację W wyniku transakcji Spółka Restrukturyzacji Kopalń ma przejąć KWK Piekary, KWK Brzeszcze, Ruch Makoszowy Oddziału KWK Sośnica-Makoszowy oraz część KWK Bobrek-Centrum (Ruch Centrum). Transakcja jest częścią porozumienia zwartego w styczniu 2015 r. pomiędzy stroną […]

Najnowsza publikacja dotycząca publicznego prawa gospodarczego

Opublikowano:March 20, 2015 Autor:

W księgarniach pojawiła się najnowsza publikacja dotycząca publicznego prawa gospodarczego: Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu. Zostały w niej omówione podstawowe zagadnienia dla tej dziedziny prawa, takie jak m.in.: prawo działalności gospodarczej, prawo konkurencji czy prawo zamówień publicznych. Podręcznik porusza również kwestie związane z prawem lotniczym, prawnymi podstawami polskiego systemu opieki zdrowotnej, prawem mediów (radiofonii i telewizji […]

“Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich” – fotorelacja z konferencji

Opublikowano:March 20, 2015 Autor:

18 marca na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”. Współorganizatorem konferencji była Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum. Poniżej prezentujemy fotorelację z konferencji.  

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków weszła w życie

Opublikowano:March 18, 2015 Autor:

9 marca weszła w życie ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, która wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy unijnej dyrektywy 2010/31/UE. Zmiany mają poprawić efektywność energetyczną budynków poprzez rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji. Efektem regulacji ma być upowszechnienie informacji o jakości energetycznej budynków i ich części, o potencjalnych […]

Zapraszamy na konferencję dotyczącą przedsiębiorstw przesyłowych

Opublikowano:March 5, 2015 Autor:

9 kwietnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorcy przesyłowi – prawo i infrastruktura”. Konferencja ma na celu przedstawienie prawnych i praktycznych dylematów związanych z dostarczaniem odbiorcom energii, gazu oraz wody. Spotkanie będzie okazją do dyskusji pracowników naukowych, specjalistów z wiodących przedsiębiorstw oraz urzędników zajmujących się problematyką przesyłu mediów. […]

Nowe przepisy mają ułatwić prowadzenie inwestycji kolejowych

Opublikowano:March 2, 2015 Autor:

Taki jest cel  nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Usprawnione mają być m.in. postępowania administracyjne i przyjmowanie dokumentów programowych związanych z inwestycjami. Ustawa zmienia m.in. przepisy dotyczące zasad i warunków przygotowania inwestycji w zakresie linii kolejowych, bezpieczeństwa transportu kolejowego, przydzielania tras pociągów przewoźnikom kolejowym oraz prowadzenia inwestycji obejmujących linie kolejowe w ramach […]

Komisja Europejska wycofuje z Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce dotyczącą OZE

Opublikowano:February 26, 2015 Autor:

Komisja Europejska zdecydowała o wycofaniu sprawy przeciwko Polsce z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej związaną z niewdrożeniem do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Komisja uznała, że Polska wywiązała się z obowiązku wynikającego z tego aktu prawnego. Zobowiązania wynikające z pakietu klimatyczno-energetycznego Jednym z celi jakie postawiła sobie Unia Europejska przyjmując w […]

Sejm uchwalił ustawę o OZE

Opublikowano:February 24, 2015 Autor:

Sejm RP 20 lutego uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii. Teraz dokument trafi do podpisu Prezydenta. Najważniejszą zmianą w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów z zakresu wspierania OZE jest wprowadzenie w miejsce systemu świadectw pochodzenia energii, systemu aukcyjnego. Zgodnie z ustawą rząd ma decydować, ile energii odnawialnej potrzebuje. Ustawa zawiera również rozwiązania promujące rozwój tzw. […]

Dzięki nowym przepisom kontrola koncentracji będzie szybsza

Opublikowano:February 18, 2015 Autor:

Jednym z założeń znowelizowanej ustawy antymonopolowej jest skrócenie czasu na wydanie decyzji w prostych sprawach z zakresu koncentracji.  Rozstrzygnięcia zapadać mają w miesiąc zamiast dwóch. Jeszcze przed wejściem zmian w życie Urząd skutecznie testował wydawanie decyzji w ciągu 30 dni. Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji wprowadziła  uproszczone i skrócone procedury dotyczące kontroli koncentracji. Zamiast dotychczasowego […]© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016