Prezes Fundacji IUS PUBLICUM na Energetycznym Forum Nauki i Gospodarki

Opublikowano: February 4, 2016 Autor:

energetyczne forumDr hab. Mirosław Pawełczyk znalazł się w gronie komitetu naukowego konferencji: Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki, która odbyła się w dniach 21-22 stycznia 2016 r. Prezes Fundacji IUS PUBLICUM był również jednym z prelegentów.

Konferencja: Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki, poświęcona problematyce tworzeniu wspólnego rynku energetycznego, została zorganizowana przez Uczelnię Łazarskiego wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Fundacją „Mercatus et Civis”.

W trakcie konferencji poruszano następujące problemu:

 • wspólny rynek energii. Prawne podstawy funkcjonowania,
 • konkurencja w energetyce,
 • konsument na rynku energii,
 • system wsparcia odnawialnych źródeł energii,
 • nowe technologie w energetyce,
 • podatki w energetyce.

W skład Komitetu Naukowego konferencji weszli:

 • Prof. zw. dr hab. Artur Kuś, Uczelnia Łazarskiego – Przewodniczący,
 • Prof. zw. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł, UJ,
 • Prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, UW,
 • Prof. zw. dr hab. Ryszard Skubisz, UMCS,
 • Prof. zw. dr hab. Wiesław Czyżowicz, SGH,
 • Prof. zw. dr hab. Marian Zdyb, UMCS,
 • Prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek, KUL,
 • Prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski, Uczelnia Łazarskiego,
 • Prof. nadzw. dr hab. Marcin Trzebiatowski, KUL,
 • Prof. nadzw. dr hab. Maciej Rudnicki, KUL,
 • Prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nowak, Akademia Leona Koźmińskiego,
 • Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Jurczyk, WSB we Wrocławiu,
 • Dr hab. Mirosław Pawełczyk, UŚ.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć TUTAJ. Program konferencji jest dostępny TUTAJ.© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016