Profesor Mirosław Pawełczyk oraz Marcin Kraśniewski Członkami Rady Programowej Studiów Podyplomowych „Regulacja i polityka energetyczna”

Opublikowano: July 2, 2018 Autor:

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego  z dnia ​22 czerwca 2018 roku utworzono studia podyplomowe “Regulacja i polityka energetyczna”. Rada Wydziału w skład Rady Programowej Studiów powołała Pana Profesora Mirosława Pawełczyka (Prezesa Zarządu Fundacji Ius Publicum) oraz Pana Prezesa Marcina Kraśniewskiego (Wiceprezesa Zarządu Fundacji Ius Publicum). Celem kształcenia w ramach utworzonych studiów jest nabycie oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników i poszerzenie ich wiedzy w zakresie prawnej i ekonomicznej problematyki funkcjonowania sektora energetycznego. 

Skład Rady Programowej Studiów jest następujący:

 1. prof. zw. dr hab. Maria Królikowska-Olczak – Uniwersytet Łódzki
 2. prof. n. dr hab. Mariusz Golecki – Uniwersytet Łódzki, Członek Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
 3. prof. n. dr hab. Monika Namysłowska – Uniwersytet Łódzki
 4. prof. n. dr hab. Andrzej Powałowski – Uniwersytet Gdański, Członek Rady Nadzorczej ENERGA SA
 5. prof. n. dr hab. Eryk Kosiński – Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 6. prof. n. dr hab. Mirosław Pawełczyk – Uniwersytet Śląski
 7. prof. n. dr hab. Jan Wojtyła – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Górniczej S.A.
 8. dr Marzena Czarnecka – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 9. dr Anna Górczyńska – Uniwersytet Łódzki
 10. dr Łukasz Grzejdziak – Uniwersytet Łódzki
 11. Piotr Woźniak – Prezes Zarządu PGNiG S.A.
 12. Marcin Kraśniewski – Uniwersytet Łódzki
 13. Kamil Olczak – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Studia są adresowane do osób zajmujących się zawodowo problematyką energetyczną. Studia podyplomowe są skierowane do wszystkich zainteresowanych branżą energetyczną: pracowników administracji, pracowników i kadry menadżerskiej spółek energetycznych, prawników, inżynierów, ekonomistów, informatyków, etc.

Studia obejmować będą 196 godziny zajęć prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zajęcia będą trwały dwa semestry od listopada do października – semestr zimowy i letni. Zajęcia będą odbywać się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych sesji. Zajęcia zakończą się egzaminem pisemnym.© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016