Publikacja pt. „Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego”, Lublin 2017

Opublikowano: May 2, 2017 Autor:

okladka-umcsInformujemy, iż ukazała się publikacja pt. „Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego” wydana przez Wydawnictwo UMCS w Lublinie. W monografii znajduje się rozdział „Polityka Unii Europejskiej liberalizująca sektor transportu kolejowego” autorstwa Marcina Kraśniewskiego (sekretarz Rady Naukowej Fundacji).

Publikacja „Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego” jest pokłosiem konferencji naukowej VI Zjazd Prawników-Administratywistów: „Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego” (Lublin, 21–22 kwietnia 2016 r.) zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pod merytorycznym patronatem Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Jednym z prelegentów Zjazdu był Marcin Kraśniewski (wygłosił referat pt. “Tendencje rozwojowe w funkcjonowaniu organów regulacyjnych na przykładzie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego”).

Z przedmowy:

(…) obserwowane w ostatnich latach zmiany w obrębie prawa administracyjnego i ich dynamika determinują potrzebę podjęcia refleksji naukowej. Chodzi tu zwłaszcza o identyfikację zasadniczych impulsów wspomnianych przeobrażeń oraz określenie ich możliwych kierunków, jak również o odpowiedź na pytanie o miejsce i rolę współczesnego prawa administracyjnego w „mechanizmie działania prawa”. W każdym przypadku będzie to wymagało szerokiego spojrzenia na efekty procesu historycznego, jakim jest ewolucja tej gałęzi prawa, a także pewnej śmiałości w formułowaniu sądów dotyczących jej przyszłości – zwłaszcza jeśli zważyć na brak jednolitej koncepcji legislacyjnej w tej materii i aktualne napięcia w obszarze współdziałania władz publicznych.

Oddawana do rąk czytelnika monografii a – stworzona wspólnymi siłami przez studentów, doktorantów i pracowników naukowych – stanowi jedynie próbę określenia pewnych prawidłowości zarysowujących się w rozwoju prawa administracyjnego. Jak wiadomo, jest to niezwykle trudne z uwagi na swoistą wrażliwość tej gałęzi prawa na wszelkie zmiany w życiu społecznym (w zasadzie w każdym jego wymiarze), które powodują „rozedrganie” regulacji administracyjnoprawnych. W imieniu wszystkich Autorów wyrażamy jednak nadzieję, że opracowanie to stanie się wartościowym przyczynkiem do dalszej dyskusji na temat tytułowych tendencji oraz ich możliwych implikacji.

O współautorze:

mgr Marcin Kraśniewski – doktorant w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego (Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Prezes Zarządu Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego (2013-nadal) oraz Sekretarz Rady Naukowej Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie (2016-nadal). Specjalista ds. nadzoru właścicielskiego w Departamencie Zarządzania Grupą Kapitałową Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (Centrala Spółki). Organizator m.in. I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym” (Łódź, 24 maja 2017 r.), I. Ogólnopolskiego Konkursu „Student i energia”  (Łódź, 2017 r.), cyklu Ogólnopolskich Konferencji Naukowych „Konsument na rynku pasażerskich przewozów kolejowych” (Katowice, 10 marca 2014 r., Łódź, 18 marca 2015 r., Łódź, 25 maja 2016 r., Łódź, 26 kwietnia 2017 r.).

Kontakt e-mail: krasniewski@iuspublicum.pl ; marcin.krasniewski@unilodz.eu

 

Dane o książce:

„Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego”

red. Drab Tomasz, Kruk Emil, Lubeńczuk Grzegorz

Wydawca: Wydawnictwo UMCS

Rok wydania: 2017

Miejsce wydania: Lublin

Stron: 302

ISBN: 9788377849682

 

 

 

 © Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016