Monografia „Wybrane problemy ochrony konsumenta na rynku przewozów kolejowych”

Opublikowano: March 23, 2016 Autor:

kolej_jedenKolejną publikacją Fundacji Ius Publicum jest monografia pt. „Wybrane problemy ochrony konsumenta na rynku przewozów kolejowych”, wydana pod redakcją prof. UŚ dr hab. Mirosława Pawełczyka.

Jak wskazuję prof. UŚ dr hab. Mirosław Pawełczyk we wstępie „Analiza problematyki ochrony konsumenta-pasażera jest szczególnie doniosła we współczesnym świecie – świecie regionalnego, krajowego i międzynarodowego przewozu kolejowego osób. Obecnie wzrasta liczba usług dostarczanych przez przedsiębiorców-przewoźników, którzy dysponują coraz sprawniejszymi metodami świadczenia usług oraz sprzedaży i marketingu (…). Motywem przewodnim pracy jest określenie relacji prawnych konsumenta wobec dominanta rynku, jakim jest główny organizator pasażerskich przewozów kolejowych.”

 

Monografia składa się z ośmiu rozdziałów:

  • dr Maria Karcz-Kaczmarek „Ochrona porządku na obszarze kolejowym jako obowiązek zarządców infrastruktury kolejowej i przewoźników kolejowych”
  • Dobrosława Tomzik „Ograniczenia prawa konsumenta do zmiany lub odstąpienia od umowy przewozu transportem kolejowym”
  • mgr Michał Karpiński „Rekompensata jako środek zabezpieczenia interesów konsumentów w kontekście obowiązku jednostek samorządu terytorialnego do zapewnienia usług transportu zbiorowego (kolejowego)”
  • mgr Paulina H. Kowalska „Umowa przewozu osób koleją z uwzględnieniem pozycji kontraktowej konsumenta”
  • mgr Aleksandra Makarucha „Specustawa szansą na rozwój infrastruktury kolejowej”
  • mgr Mariusz Hassa „Wpływ przepisów Unii Europejskiej na sytuację pasażerów w Polsce”
  • dr Monika Przybylska „Ochrona konsumentów – pasażerów w transporcie kolejowym. Kompetencje Prezesa UTK a kompetencje Prezesa UOKiK”
  • dr Katarzyna Wlaźlak „Postępowanie w sprawach wypadków kolejowych – wybrane problemy prawne”

 

Wydana przez Fundację Ius Publicum monografia stanowi pierwszą publikację z cyklu książek, które będą wydawane przez Fundację z zakresu regulacji i ochrony konsumentów w sektorze transportu kolejowego. Jednocześnie książka stanowi swoiste podsumowanie I. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, która została zorganizowana 10 kwietnia 2014 r. w Katowicach z inicjatywy prof. UŚ dr hab. Mirosława Pawełczyka.

 

Recenzję książki napisał prof. UE dr hab. Filip Grzegorczyk.

Partnerem wydania jest Instytutu Prawa Gospodarczego.

Łączna liczba stron książki: 138.

Miejsce i rok wydania: Warszawa 2015

Cena: 99 PLN.

Wydawca: Biblioteka Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum.

Zamówienia prosimy kierować drogą mailową na adres fundacja@iuspublicum.pl© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016