Rada Fundacji – Prof. dr hab. Eryk Kosiński

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza doktor habilitowany Eryk Kosiński jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji na UAM w Poznaniu. Szkolił się również m.in. na Case Western Reserve University School of Law w Cleveland (Ohio), Central European University w Budapeszcie czy na Asser College Europe w Hadze. Współpracował z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, pełnił funkcję prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie, był członkiem Rady Nadzorczej spółki Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Przez rok pełnił funkcję zastępcy prezydenta Bydgoszczy. Obecnie wykładowca UAM i Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Przybliża studentom kwestie prawne m.in. na zajęciach: Instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, Nauka o administracji, Przedsiębiorcy publiczni i zarząd mieniem publicznym, Postępowanie administracyjne, Postępowanie sądowo-administracyjne. Doradza i zasiada w radzie nadzorczej spółki Infrastruktura Euro Poznań 2012. Spółka odpowiadała za budowę trasy tramwajowej na Franowo, a obecnie buduje Poznański Szybki Tramwajach do dworca PKP, poszerza ulicę Grunwaldzką (na odcinku od ulicy Smoluchowskiego do Malwowej w Poznaniu) oraz odpowiada za budowę Interaktywnego Centrum Historii Ostrowa Tumskiego.© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016