Spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

Opublikowano: July 10, 2018 Autor:

W dniu 25 czerwca 2018 roku prof. n. dr hab. Mirosław Pawełczyk (Prezes Fundacji) oraz dr hab. Rafał Stankiewicz (Wiceprezes Fundacji) wzięli  udział w uroczystych obchodach jubileuszu 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego, które odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie, a następnie w Pałacu Prezydenckim.

Prof. dr hab. Marek Wierzbowski jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, byłym Prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, Prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji, a także wieloletnim Kierownikiem Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego oraz Kierownikiem Zakładu Prawa Administracyjnego Porównawczego i Gospodarczego na Uniwersytecie Warszawskim. W orbicie zainteresowań Pana Profesora pozostają również kwestie związane z prawem i postępowaniem podatkowym.

Jubileusz odbył się podczas XXV Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego (Warszawa, dn. 25-27 czerwca 2018 roku).

Relacja ze spotkania Profesora Marka Wierzbowskiego z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Andrzejem Dudą, na które zaproszeni zostali także Członkowie Zarządu Fundacji, dostępna jest także na oficjalnej stronie Prezydenta RP TUTAJ.© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016