The Programme in European Private Law for Postgraduates

Opublikowano: January 10, 2018 Autor:

Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie jest jednym z organizatorów tygodniowej konferencji międzynarodowej organizowanej w ramach pt. The Programme in European Private Law for Postgraduates.

PEPP w całości dotyczy europejskiego prawa prywatnego. PEPP jest skierowane do doktorantów z dziedzin szeroko rozumianego europejskiego prawa prywatnego. Projekt organizowany od 2015 roku ma na celu poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji prawników działających w obszarze europejskiego prawa prywatnego.

W roku akademickim 2017/2018 uczestnicy Programu spotykają się w czterech miastach:  Münster (23.10.-28.10.2017), Katowice (15.01.-19.01.2018), Leuven (19.03.-23.03.2018), Genewa (21.05.-25.05.2018).

PEPP odbędzie się w dnia 15-19 stycznia 2018 roku w Katowicach. Głównym miejscem obrad będzie Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Podczas PEPP w Katowicach uczestnicy spotkają się także w katowickim biurze Fundacji Ius Publicum oraz Kancelarii Pawełczyk Radcowie Prawni i Adwokaci.

Szczegółowy program dostępny jest poniżej.

PEPP Program

 

 

 © Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016