V. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA “KONSUMENT NA RYNKU KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH”

Opublikowano: February 11, 2018 Autor:

Zapraszamy do udziału w V. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, która odbędzie się 9 maja 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie przy współpracy z Katedrą Europejskiego Prawa Gospodarczego oraz Naukowym Kołem Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego organizuje już piątą edycję konferencji dla środowiska związanego z branżą kolejową.

Celem konferencji jest poznanie i zrozumienie procesów zachodzących na rynku pasażerskich przewozów kolejowych, wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu. Konferencja jest także sposobnością do zainteresowania studentów i doktorantów regulacją sektora kolejowego. Konferencja pozwoli zidentyfikować aktualne wyzwania i kierunki zmian w sektorze transportu kolejowego.

Konferencja będzie obejmowała następujące obszary tematyczny:

  • Otwarty dostęp do infrastruktury kolejowej oraz dostęp do infrastruktury usługowej;
  • Odpowiedzialność cywilna (kontraktowa i deliktowa) przewoźników kolejowych;
  • Arbitraż i mediacja w transporcie kolejowym;
  • Platforma ODR – narzędzie do rozwiązywania sporów online;
  • Połączenia regionalne na styku województw (skomunikowanie, przesiadki, integracja taryfowa)

Partnerem Prawnym Konferencji jest Kancelaria Pawełczyk Radcowie Prawni i Adwokaci.

Rejestracja na konferencję dokonuje się przez formularz dostępny na stronie internetowej Konferencji.

Zachęcam także do czynnego udziału w Konferencji. Abstrakty referatów winny być złożone do 7 kwietnia 2018 roku. Zostaną one poddane ocenie do dnia 14 kwietnia 2018 roku. Referaty zakwalifikowane na konferencję będą musiały być złożone w wersji roboczej do 30 kwietnia 2018 r. Finalne wersje referatów do opublikowania będą musiały być złożone do 31 maja 2018 roku. Osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji prosimy o przesyłanie abstraktów na adres e-mail: marcin.krasniewski@unilodz.eu (cc: konferencja.kolejowa@wpia.uni.lodz.pl).

Więcej na stronie internetowej Konferencji. Kliknij TUTAJ.

Pytania dotyczące spraw organizacyjnych i promocji Konferencji prosimy kierować na adres mailowy konferencja.kolejowa@wpia.uni.lodz.pl.

Pytania dotyczące tematyki, programu oraz innych kwestii merytorycznych prosimy kierować do przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji (koordynator projektu) Marcina Kraśniewskiego (WPiA UŁ) na adres: marcin.krasniewski@unilodz.eu.

Kontakt telefoniczny przez sekretariat Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ (tel. +42 635- 40- 38, 692- 797- 838).

 

 © Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016