Aktualności

Konstytucja Biznesu – nowe doświadczenia

Opublikowano:November 12, 2018 Autor:

Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „Konstytucja biznesu – nowe doświadczenia”, która odbędzie się 27 listopada 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konferencja jest organizowana pod kierunkiem prof. n. dr hab. Mirosława Pawełczyka (Prezes Fundacji, Uniwersytet Śląski) przy współpracy m.in. z Polskim […]

Podziękowania od Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Przedsiębiorczości i Technologii

Opublikowano:July 30, 2018 Autor:

Podziękowania prof. n. dr hab. Mirosław Pawełczyk   serdecznie dziękujemy za Pana udział i zaangażowanie w prace Zespołu do opracowania projektu „Konstytucji dla Biznesu”. „Konstytucja dla Biznesu” stanowi kluczową reformę polskiego prawa gospodarczego. Dzięki Pana wsparciu przedsiębiorcy otrzymali proste i przejrzyste akty prawne realizujące konstytucyjna zasadę wolności gospodarczej, na czele z ustawą Prawo dla przedsiębiorców. […]

Spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

Opublikowano:July 10, 2018 Autor:

W dniu 25 czerwca 2018 roku prof. n. dr hab. Mirosław Pawełczyk (Prezes Fundacji) oraz dr hab. Rafał Stankiewicz (Wiceprezes Fundacji) wzięli  udział w uroczystych obchodach jubileuszu 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego, które odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie, a następnie w Pałacu Prezydenckim. Prof. dr hab. Marek […]

Profesor Mirosław Pawełczyk oraz Marcin Kraśniewski Członkami Rady Programowej Studiów Podyplomowych „Regulacja i polityka energetyczna”

Opublikowano:July 2, 2018 Autor:

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego  z dnia ​22 czerwca 2018 roku utworzono studia podyplomowe “Regulacja i polityka energetyczna”. Rada Wydziału w skład Rady Programowej Studiów powołała Pana Profesora Mirosława Pawełczyka (Prezesa Zarządu Fundacji Ius Publicum) oraz Pana Prezesa Marcina Kraśniewskiego (Wiceprezesa Zarządu Fundacji Ius Publicum). Celem kształcenia w ramach utworzonych studiów jest nabycie oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych […]

II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym” FOTORELACJA

Opublikowano:May 8, 2018 Autor:

W dniu 26 kwietnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej sektorowi energetycznemu pt. „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”. Głównym Organizatorem Konferencji było Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego, kierowane przez Marcina Kraśniewskiego. Konferencja została objęta Honorowym patronatem Prezesa […]

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO – SEKTOR GAZOWY I ENERGETYCZNY

Opublikowano:March 29, 2018 Autor:

W marcu 2018 roku w zbiorach Wydawnictwa Ius Publicum pojawiła się nowa monografia naukowa pt. „Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego – sektor gazowy i energetyczny”. Redaktorem książki jest prof. n. dr hab. Mirosław Pawełczyk (Prezes Fundacji). Najnowsza książka dotyczy sektora gazowego i energetycznego. Pierwsze dwie dekady nowego wieku to okres, w którym dominuje dyskusja na temat […]

„Administracja publiczna a gospodarka” red. Barbara Jaworska-Dębska, Anna Dobaczewska

Opublikowano:February 14, 2018 Autor:

W zbiorach Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie dostępna jest nowa publikacja. Wydawnictwo wydało książkę pod tytułem „Administracja publiczna a gospodarka”. Redaktorami książki są prof. n. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska (Uniwersytet Łódzki) oraz prof. n. dr hab. Anna Dobaczewska (Uniwersytet Gdański). Publikacja powstała dzięki współpracy z Stowarzyszeniem Edukacji Administracji Publicznej. Publikacja stanowi omówienie problematyki wpływu […]

II. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „BEZPIECZEŃSTWO, REGULACJA I KONKURENCJA NA RYNKU ENERGETYCZNYM”

Opublikowano:February 11, 2018 Autor:

W Łodzi drugi raz porozmawiamy o rynku energetycznym! W dniu 26 kwietnia 2018 roku z udziałem Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie odbędzie się II. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”. Fundacja Ius Publicum jest współorganizatorem przedsięwzięcia, a Rada Programowa pracuje pod kierunkiem: prof. n. dr […]

V. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA “KONSUMENT NA RYNKU KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH”

Opublikowano:February 11, 2018 Autor:

Zapraszamy do udziału w V. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, która odbędzie się 9 maja 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie przy współpracy z Katedrą Europejskiego Prawa Gospodarczego oraz Naukowym Kołem Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Wydziału […]

The Programme in European Private Law for Postgraduates

Opublikowano:January 10, 2018 Autor:

Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie jest jednym z organizatorów tygodniowej konferencji międzynarodowej organizowanej w ramach pt. The Programme in European Private Law for Postgraduates. PEPP w całości dotyczy europejskiego prawa prywatnego. PEPP jest skierowane do doktorantów z dziedzin szeroko rozumianego europejskiego prawa prywatnego. Projekt organizowany od 2015 roku ma […]© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016