Wsparcie

Chcesz zrealizować swoje pomysły? Otrzymaj wsparcie Fundacji

 
Fundacja prowadzi działalność społeczną, której celem jest objęcie mecenatem wydarzeń, publikacji i osób przyczyniających się do realizacji celów statutowych Fundacji. Fundacja wspiera inicjatywy i przedsięwzięcia wzmacniające świadomości prawną, oraz rozwój zainteresowania prawem publicznym, a w szczególności prawem konkurencji i regulacji sektorowej.

Fundacja finansuje lub współfinansuje wydawanie książek i raportów, wyjazdów zagranicznych, wystąpień
na konferencjach i seminariach. Fundacja ustanawia stypendia dla wybitnych studentów prawa.

Stałym elementem działalności Fundacji są konkursy wspierające uzdolnionych absolwentów prawa (konkurs
na najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa konkurencji lub regulacji sektorowej).

Jeżeli chcesz uzyskać wsparcie Fundacji już dziś napisz do nas i przedstaw swój pomysł!© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016