Współpraca

Potrzebujesz solidnego Partnera? Zacznij współpracę z Fundacją

 

Fundacja bierze udział w działalności eksperckiej w zakresie opiniowania, tworzenia i usprawniania regulacji prawnych związanych z:

  • energetyką
  • górnictwem
  • transportem
  • telekomunikacją
  • budownictwem

Fundacja występuje o granty polskie i europejskie, biorąc udział w projektach zmierzających do realizacji jej celów statutowych związanych z prowadzeniem działalności społecznej, oświatowej, naukowej i badawczej w zakresie problematyki prawa publicznego, a w szczególności prawa konkurencji i regulacji sektorowej, Jeżeli chcesz uzyskać pomoc ekspertów lub pozyskać partnera w projekcie już dziś napisz do nas i przedstaw swój problem lub inicjatywę.

Pytania dotyczące Patronatu prosimy kierować do Marcina Kraśniewskiego, sekretarz Rady Naukowej Fundacji Ius Publicum (e-mail: krasniewski@iuspublicum.pl).

 © Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016