Wysoka Jakość Usług Prawnych: ruszył nabór wniosków do programu

Opublikowano: October 6, 2015 Autor:

business-law-1238207-639x426Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości rozpoczął nabór aplikacji w I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Wysoka Jakość Usług Prawnych”. Program jest pierwszą w Polsce inicjatywą o charakterze akredytacji jakościowej kancelarii i firm działających na rynku usług prawnych.

Akredytacji dokonuje Komisja Ekspercka reprezentująca środowiska naukowe. Program służy identyfikowaniu najlepszych polskich kancelarii prawnych, upowszechnianiu wysokich standardów profesjonalnych w działalności na rynku usług prawnych oraz podnoszeniu jakości tych usług, z korzyścią dla klientów. Aplikacje mogą być składane przez kancelarie, osoby i instytucje udzielające pomocy prawnej na najwyższym poziomie, odznaczające się profesjonalizmem i rzetelnością w działaniu, świadczące swoje usługi zgodnie ze standardami jakościowymi wymaganymi przez Kapitułę Programu. Oceny akredytacyjnej dokonują eksperci naukowi – przedstawiciele nauk prawnych pracujący na najlepszych polskich uczelniach (m.in. Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie oraz Uniwersytecie w Białymstoku).

–Kancelarie, które zgłoszą się do Programu, zostaną ocenione pod kątem wdrożenia rozwiązań sprzyjających świadczeniu usług na najwyższym poziomie. Te podmioty, które uzyskają pozytywny wynik oceny, otrzymają prestiżowy certyfikat „Wysoka Jakość Usług Prawnych”. Dokument stanowi potwierdzenie profesjonalizmu, postawy projakościowej oraz efektywności działań z obszaru budowania relacji z klientem – tłumaczy ideę Programu „Wysoka Jakość Usług Prawnych” Kamila Przeniosło, Prezes Zarządu Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości w Katowicach.

Uroczysta Gala Finałowa Programu, połączona z seminarium na temat jakości w sektorze usług prawnych, odbędzie się w Rezydencji Belweder Klonowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

Certyfikat Akredytacyjny „Wysoka Jakość Usług Prawnych” może być nadany podmiotom szeroko rozumianej branży prawniczej, a w szczególności kancelariom adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców prawnych oraz innym jednostkom świadczącym pomoc prawną. Certyfikat mogą uzyskać kancelarie i instytucje świadczące usługi na najwyższym poziomie, wdrażające wysokie standardy jakościowe, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Programu.  Akredytacja w Programie „Wysoka Jakość Usług Prawnych” to potwierdzenie przez Komisję Ekspercką złożoną z naukowców, iż certyfikowana kancelaria wdrożyła wartościowe i efektywne procedury oraz rozwiązania pro-jakościowe, rekomendowane w Programie. To także zobowiązanie, iż w okresie obowiązywania Certyfikatu Akredytacyjnego standardy te zostaną utrzymane lub podniesione. Kancelaria biorąca udział w Programie uzyskuje od ekspertów, którzy ją certyfikują, szczegółową recenzję z przeprowadzonej oceny. Recenzja taka zawiera opis mocnych stron Kancelarii, jej atutów, ale także uwagi i rekomendacje, co należałoby poprawić bądź udoskonalić – mówi Kamila Przeniosło.

Certyfikat Akredytacyjny „Wysoka Jakość Usług Prawnych” ma charakter środowiskowego Znaku Jakości – podobnie jak inne certyfikaty jakościowe (np. ISO) służy utrzymywaniu wysokiego poziomu usług i kreowaniu zaufania w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych, sprzyja wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych w pracy kancelarii oraz pomaga w postępowaniach konkursowych, np. o fundusze europejskie, gdzie posiadanie certyfikatów jakości bywa dodatkowo punktowane. Certyfikat Akredytacyjny „Wysoka Jakość Usług Prawnych” stanowi formę budowania kultury kancelarii w oparciu o wysoką jakość. W przeciwieństwie do certyfikatów ISO i tym podobnych nie powoduje jednak biurokratyzacji kancelarii czy obciążenia jej zbędnymi procedurami, a proces akredytacji jest znacznie bardziej przyjazny dla uczestnika.

Szczegółowe informacje na temat akredytacji w Programie „Wysoka Jakość Usług Prawnych dostępne są na stronie www.jakosc-prawo.pl.

fot. freeimages.com© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016