Zarząd Fundacji Ius Publicum na IX Zjeździe Katedr Prawa Gospodarczego Publicznego

Opublikowano: September 17, 2017 Autor:

W dniach 10-13 września 2017 r. odbył się IX Zjazd Katedr Prawa Gospodarczego Publicznego. Zjazd jest kilkudniowym wydarzeniem organizowanym cyklicznie co dwa lata. Celem zjazdów jest wymiana poglądów i integracja środowiska naukowego zajmującego się prawem gospodarczym publicznym.

Organizatorem tegorocznego Zjazdu była Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego. W wydarzeniu uczestniczyli najwybitniejsi znawcy tej dziedziny prawa, reprezentujących niemal wszystkie ośrodki naukowe w Polsce. W wydarzeniu także udział wzięli prof. n. dr hab. Mirosław Pawełczyk (Prezes Zarządu Fundacji) oraz Marcin Kraśniewski (Wiceprezes Zarządu Fundacji).

Profesor Pawełczyk przewodniczył w drugim dniu Zjazdu sesji dotyczącej transportu. W tej części wydarzenia głos zabrał również Marcin Kraśniewski, który wygłosił referat pod tytułem „Otwarty dostęp do infrastruktury kolejowej jako element prawnego modelu regulacji rynku kolejowych przewozów pasażerskich”.

Recenzja ze Zjazdu Katedr autorstwa Marcina Kraśniewskiego zostanie opublikowana w numerze prestiżowego periodyku „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”.

Organizatorzy Zjazdu Katedr przewidują także wydanie książki dotyczącej tematyki wydarzenia, tj. prawnej regulacji sektorów infrastrukturalnych.© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016