Marcin Kraśniewski – Wiceprezes Zarządu

Doktorant w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego (Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim (praca magisterska pt. „Prawne zmiany w polskim sektorze transportu kolejowego – przewoźnik kolejowy między konkurencją a monopolem”). Wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej IUS PUBLICUM w Warszawie. Prezes Zarządu Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego. Współorganizator cyklu konferencji „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”. Specjalizuje się w prawie kolejowym, pocztowym oraz energetycznym.© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016