Zbliża się III edycja konferencji: Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich

Opublikowano: February 18, 2016 Autor:

the-train-is-coming-1483397-640x480Po raz kolejny Fundacja IUS PUBLICUM współorganizuje konferencję naukową: Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich. Wydarzenie to, zaplanowane na 25 maja br., odbędzie się w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Wydarzenie jest kontynuacją pierwszej (10 marca 2014 r., Katowice) i drugiej (18 marca 2015 r., Łódź) edycji konferencji Konsument na rynku kolejowych przywozów pasażerskich.

Powstała inicjatywa, aby po raz kolejny w gronie ekspertów dyskutować o przyszłości praw konsumentów w sektorze pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce. Jesteśmy przekonani, że spotkanie przyczyni się nie tylko do lepszego poznania i zrozumienia procesów zachodzących na rynku sektorów infrastrukturalnych, ale stanie się także dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu. Konferencja jest także sposobnością do zainteresowania studentów i doktorantów prawem sektorowym. Regulacje sektorów infrastrukturalnych obecnie są słabo wypromowane, mimo że odgrywają coraz większą rolę. Wydarzenie jest możliwością pogłębienia wiedzy z tego zakresu.

Celem konferencji jest poznanie i zrozumienia procesów zachodzących na rynku pasażerskich przewozów kolejowych, wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu. Konferencja jest także sposobnością do zainteresowania studentów i doktorantów regulacją sektora kolejowego.

Program Konferencji znajduje się TUTAJ.

Więcej informacji o konferencji można znaleźć TUTAJ.

fot. freeimages.com© Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum 2016